Detalji:

Ikonografski lik
prosjak
Koncept
Tablica ikonografskih likova
 
Povezani zapisi
thumb