Povezani zapisi:

 
Ukupno: 64
21
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029358 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kaiseri
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
srednjeanatolski sagovi 
Materijal izrade
svila i pamuk 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
oko 1920
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
195
Duljina ili dubina 1 (cm)
265
Opis predmeta
cijela površina do najmanjeg dijela pokrivena je usitnjenim arabesknim motivima. Srednje polje ima molitvenu nišu sa stupovima; na dnu je motiv vaze s dva pauna sa svake strane, iznad je stilizirani čempres; uokolo je sve ispunjeno prikazima raznih ptica, cvijeća i vitica na tamnocrvenoj podlozi. Stari kaiseri sagovi su od davnine vrlo cijenjeni po kvaliteti svile i po bojama i po vrlo sitnim i gustim uzlovima. Radi svojeg načina izrade i motiva često se držao kao ukras na zidu a ne na podu. U novije vrijeme naročito u 20. st. oni se proizvode u velikom broju i to od otpadaka svile tzv. Schappseide. Zadnjih godina nastoji se kod izrade ponovo njegovati ona stara kvaliteta čuvenih kaiseri sagova. Ovaj sag, inače vrlo atraktivan po svojim motivima i sitnim svilenim uzlovima, je također od otpadaka svile na pamučnoj osnovi s anilinskim bojama koje su izblijedile ili djelomice nestale.
Tehnika izrade
uzlanje 
22
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029342 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
118
Duljina ili dubina 1 (cm)
150
Opis predmeta
u srednjem polju je molitvena niša gore stepenasto završena. U polju niše je stilizirana cvijetna vertikala koja je slabo vidljiva; postrance su dvije uže s po jednim cvijetom; sve je jako teško čitljivo. Glavna bordura ima dvostruki niz nazubljnih geometriziranih dekorativnih elemenata. Po preostalim uzlovima vidi se da su boje vrlo kvalitetne; prevladava plava boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
23
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029336 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Naslov predmeta
ušak ili Lotto sag
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
oko 1700
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
115
Duljina ili dubina 1 (cm)
147
Opis predmeta
srednje polje je dosta malog formata i ima motiv tipičan za lotto-sagove: na crvenoj podlozi žuti jako geometrijski stilizirani motivi. Glavna bordura dosta široka u odnosu na srednje polje ima niz velikih motiva poligonalnih rozeta na tamnoplavoj podlozi. Takvi sagovi danas spadaju u muzealne primjerke i teško im je odrediti neku tržišnu cijenu.
Tehnika izrade
uzlanje 
24
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029334 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
129
Duljina ili dubina 1 (cm)
180
Opis predmeta
u srednjem polju je molitvena niša sa stepenasto završenim gornjim dijelom; iznad je u pravilnom pravokutnom rasteru stiliziran cvijetni motiv. U mihrabu su dvije vertikale sa geometriziranim cvijetnim motivom na žutosmeđoj podlozi. Dio saga s bordurama nema niz uskih kula bordura već glavna ima izrazito geometriziran motiv, dok vanjska ima stiliziranu neprekinutu cvijetnu viticu. Uzlovi su grubi, vjerojatno nomadski seljački rad. Prevladava žutosmeđa boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
25
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029255 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
ladik
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
srednjeanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
kraj 1800
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
115
Duljina ili dubina 1 (cm)
182
Opis predmeta
srednje polje ima žutu i u gornjem dijelu narančastu molitvenu nišu; donje pravokutno polje ima pet tulipana prema dole okrenutim na dugim stabljikama - karakterističan motiv ladika naročito u 18. st. koje se u tim predjelima zove vrijeme tulipana (Lale devri) u svim dekorativnim umjetnostima. Ladik se po tim motivima izrađuje i danas. Molitvena niša završava s tri vrha, na svakom je motiv oblika stiliziranog roga, a između je geometrizirani ukras na plavoj podlozi. Glavna bordura ima niz rozeta između kojih je stilizirani tulipan, sve na plavoj podlozi. Ovaj primjerak je jedan od najvrijednijih sagova u zbirci. Vrlo sličan primjerak nalazi se u: Kurt Zipper, Claudia Fritzsche, Orientteppiche, str. 150.
Tehnika izrade
uzlanje 
26
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029254 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
prva polovina 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
127
Duljina ili dubina 1 (cm)
205
Opis predmeta
srednje polje crvenoljubičaste podloge ima zrcalnu molitvenu nišu s tri vertikale koje čine geometrizirani dekorativni elementi. Glavna bordura ima uobičajeni kula motiv: niz zupčastih geometrijskih elemenata. Čitav motiv je teško čitljiv; tamo gdje su uzlovi sačuvani vidljive su kvalitetne boje od kojih prevladava ljubičastocrvena i plava. Po Grgiću to je posljednja generacija kula.
Tehnika izrade
uzlanje 
27
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029249 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Naslov predmeta
melas
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
prva polovina 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
100
Duljina ili dubina 1 (cm)
137
Opis predmeta
cijelom površinom ispunjen je šesterokutnim poljima međusobno vertikalno povezanim, unutar kojih su četiri kukasta motiva i mala rozeta u sredini. Prevladava crvena boja, manje žuta. Motiv dosta neobičan za melase. U literaturi sličan nije pronađen, tako da je prihvaćena atribucija Ante Grgića.
Tehnika izrade
uzlanje 
28
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029239 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
112
Duljina ili dubina 1 (cm)
166
Opis predmeta
srednje polje ima molitvenu nišu u gornjem dijelu stepenasto završenu; u sredini polja niše je vertikalni niz rombastih oblika; uz oba vertikalna ruba niše je motiv s dva tulipana. S jedne i druge strane glavne bordure je uža s vijugavim motivom tzv. aligator motiv. Glavna bordura ima niz geometrijski stiliziranih kitica od dva četverolatična cvijeta i tulipana u sredini. Prevladavaju žutosmeđi tonovi i zelenoplava boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
29
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029236 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
melas
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
111
Duljina ili dubina 1 (cm)
157
Opis predmeta
srednje polje bijele boje ima molitvenu nišu crvene boje koja u gornjem dijelu završava rombom čiji donji ugao prelazi u polje niše; po sredini niše su tri manja romba i jedna polovica na dnu. Glavna bordura dosta široka, ima naizmjeničan motiv romba u ljubičastoj boji i bijelog križa odnosno crvenog romba. Prateći ukras je sitan i gust geometrijski stiliziran cvijetni motiv.
Tehnika izrade
uzlanje 
30
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029235 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
oko 1800
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
125
Duljina ili dubina 1 (cm)
189
Opis predmeta
srednje polje ima jednostruku molitvenu nišu stepenasto završenu s dekorativnim motivima u tri vertikalna niza. Ima šest uskih bordura jedna uz drugu sa sitnim cvijetnim uzorkom i dvije šire s motivom aligatora. Po motivu zanimljiv. Prevladava žutosmeđa boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
Ukupno: 64