Povezani zapisi:

Ukupno: 43
31
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028305 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
paus 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
28.3
Širina 1 (cm)
21.3
Opis predmeta
Crtež olovkom na pausu; različiti dekorativni ornamenti.
Tehnika izrade
crtež olovka 
32
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028310 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
19.2
Širina 1 (cm)
13
Opis predmeta
Crtež olovkom na papiru; dvije dekorativne ornamentirane kompozicije.
Tehnika izrade
crtež olovka 
33
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028311 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
paus 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
27
Širina 1 (cm)
19
Opis predmeta
Crtež olovkom na pausu; detalj dekorativnog arhitektonskog ornamenta.
Tehnika izrade
crtež olovka 
34
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028312 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
16
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Crtež olovkom na papiru; detalj dekorativnog ugaonog stiliziranog florealnog ornamenta.
Tehnika izrade
crtež olovka 
35
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028313 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
24
Širina 1 (cm)
16.7
Opis predmeta
Kolaž; kapitel s volutama i stiliziranim palmetama.
Tehnika izrade
kolaž 
36
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028314 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
14.1
Širina 1 (cm)
29
Opis predmeta
Crtež olovkom na pausu; simbolička figuralna kompozicija u dekorativnom ornamentalnom okviru (bordura).
Tehnika izrade
crtež kolaž olovka 
37
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028315 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Crtež tušem na pausu; detalj ugaonog dekorativnog ornamenta.
Tehnika izrade
crtež tuš 
38
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028316 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
28.5
Širina 1 (cm)
22
Opis predmeta
Crtež olovkom na pausu; različiti dekorativni ornamenti.
Tehnika izrade
crtež tuš 
39
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028317 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21.5
Širina 1 (cm)
14
Opis predmeta
Crtež tušem na pausu; različiti dekorativni ornamenti.
Tehnika izrade
crtež tuš 
40
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028335 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski crtež 
Grupa predmeta
arhitektonski crtež 
Materijal izrade
paus 
Država nastanka
Hrvatska (?) 
Godina nastanka:
oko 1850
Autor (osoba)
nepozat 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
34
Širina 1 (cm)
52
Opis predmeta
Crtež olovkom na pausu; predložak za reljefnu dekoraciju; 2 pravokutne plohe sa stiliziranim florealnim i geometrijskim ornamentima.
Tehnika izrade
crtež olovka 
Ukupno: 43