Povezani zapisi:

Osoba:
Selinger, Zoltan
Koncept
Osobe (Tablica autora)
 
Povezani zapisi
thumb
 
  • 2
Ukupno: 11
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/11 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonska skica 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
paus karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Na kartonu naljepljeno osam skica na pausu: nova zgrada kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu (pet perspektivnih prikaza i tri crteža pročelja).
Tehnika izrade
tuš olovka 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/10 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt prve, pete i sedme etaže sjevernoga dijela nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na prvoj su etaži planirane servisne prostorije (spremišta i kotlovnica), na petoj uredi kazališnih namještenika i dvorane za probe orkestra i zbora, a na sedmoj radionice.
Tehnika izrade
tuš olovka 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/09 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt pete etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na petoj su etaži dvorane za probe i garderoba za glumce (u sjevernom dijelu) i galerija gledališta (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/08 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt četvrte etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na četvrtoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i gledalište (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/07 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt treće etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na trećoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i fumoari (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/06 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt druge etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na drugoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i kavana (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/05 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
presjek 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Presjek (A-A) nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.
Tehnika izrade
tuš olovka 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/04 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
pročelje 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Nacrt istočnoga pročelja nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.
Tehnika izrade
tuš olovka 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/03 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
pročelje 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Nacrt sjevernoga i južnoga pročelja nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu - pogled s jugoistoka.
Tehnika izrade
tuš olovka 
10
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/02 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Perspektivni prikaz nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu - pogled s jugoistoka.
Tehnika izrade
tuš olovka 
  • 2
Ukupno: 11