Povezani zapisi:

Naziv
ugljen
Getty (AAT)
300012862
Koncept
Tablica materijala izrade
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 280
21
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028639 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Peter
Materijal izrade
papir tuš tempera ugljen kreda 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
428
Širina 1 (cm)
103
Opis predmeta
Na vrlo dugom papiru prikazan je sv.Petar sa ključevima. Iznad glaveprikazana jebarka i dio fasade neke crkve (možda sv.Perar u Rimu),a ispodnogu mu je četvrtasta niša predvidena za natpis darovatelja. Cijeli prikazpodjeljen je na 6 polja.
22
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028638 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Franjo Asiški
Materijal izrade
papir olovka akvarel ugljen 
Godina nastanka:
1911
Autor (osoba)
Rycbly, E. 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
280
Širina 1 (cm)
110
Opis predmeta
U vrlo bogato ukrašenoj apsidi stoji svetac , iznad sveca dva su anđela u molitvi jedan nasuprot drugome. Darovao Kršnjavi-u medaljonu čovijeksa monoklom u vojnoj odori. Ornament iz Širokog Brijega.
23
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028637 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Pavel
Materijal izrade
papir tuš tempera ugljen kreda 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
480
Širina 1 (cm)
103
Opis predmeta
Na vrlo dugom sivom papiru izvedeni prikaz podjeljen je u 6 polja, aprikazuje sveca ratnika sa mačem i knjigom.
24
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028620 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Franjo Asiški
Materijal izrade
papir tuš ugljen 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
75
Širina 1 (cm)
75
Opis predmeta
U prostoru oblika četverolista prikazano je poprsje sv.Franje. Izvanokvira vidljiv je monogram izveden crvenom bojom-nečitak.
25
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028581 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
ornam.arh.
Materijal izrade
papir olovka ugljen 
Broj komada
2
Opis predmeta
A)Izvedena je samo polovica ovala. Ukras na rubovisa se sastoji od akantusovih listova međusobno isprepletenih. B)Samo detalj isto sa akantusom.
26
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028577 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Maria a la Coque
Materijal izrade
papir ugljen pastel 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
170
Širina 1 (cm)
112
Opis predmeta
Krist na oblaku stoji i pokazuje svoje srce, ispred njega kleći svetica dok su upozadini tri putta. Po samom crtežu kredom je rukom napisano: Vera Koch, vlasnica;179.
27
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028557 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Rođenje Isusovo
Materijal izrade
papir akvarel ugljen lavirani tuš bijela kreda olovka (fixiran) 
Godina nastanka:
srpanj 1915
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
220
Širina 1 (cm)
113
Opis predmeta
U štalici koja je naznačena sa dva slabo uočljiva kamena stuba, pastiri su se došli pokloniti tek rođenom Isusu. Tu su Marija i Josip,dječak sajanjetom, krava ikoza. iznad leti putto,i peterokraka repatica. U pozadinije pejzaž. Vidi se potpis autora: Bátki, 1915, juli. Na drugoj strani piše: Geburt Christi, Sv.Ivan crkva ?.
28
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028501 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Nikola
Materijal izrade
papir tuš ugljen 
Država nastanka
Hrvatska 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
173
Širina 1 (cm)
117
Opis predmeta
Sv. Nikola sa knjigom i štapom govori nešto trojici klinaca koji su ubačvi. Uokolo pejzaž.Sa stražnje strane rukom piše (Sunja ili Drinje). Tebr.175.
29
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029187/3 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Marija sa Isusom i svecima
Materijal izrade
ugljen kreda 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
90
Širina 1 (cm)
78
30
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029187/2 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Marija sa Isusom i svecima
Materijal izrade
ugljen kreda 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
166
Širina 1 (cm)
78
Ukupno: 280