Povezani zapisi:

Ukupno: 52
41
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021112 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
INNSBRUCK TIROL
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Innsbruck 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
22
Širina 1 (cm)
12
Opis predmeta
Trostruko presavijen list papira, tisak plave. Na naslovnoj stranicireproducirana fotografija gradskog trga, ispod naziv mjesta. Na unutrašnjimstranicama vedutegrada i turističko-propagandni tekstovi, na njemačkom jeziku.
Tehnika izrade
tisak 
42
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021113 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
Osterreich-Austria-Autriche GRAZ
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Graz 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Autorska radionica (proizvođač)
Leikam, Graz 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
20.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Horizontalno i vertikalno (višestruko) presavijen list papira, tisaktamno plaveboje, tekst propagandno- informativnog sadržaja na unutrašnjojstrani,na ovitku reprodkcije fotografija. Naslovna strana:veduta Graza, tekst na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.
Tehnika izrade
tisak 
43
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021114 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
MALLNITZ 1200 meter
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Innsbruck 
Godina nastanka:
1931
Autorska radionica (proizvođač)
WUB-Druck Innsbruck 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Trostruko presavijen list papira, tisak u boji ljubičasto-smeđe, tekst na njemačkom jeziku.Naslovna stranica: reproducirana fotografija turističkog mjesta, ispod podaci, na unutrašnjim stranicama fotografije manjeg formata s prigodnim tekstovima, na stražnjoj strani karta s prometnim vezama. Uz prospekt pripadajući cjenik smještaja (list papira žute boje, tisak crne).
Tehnika izrade
tisak 
44
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021115 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
SANTIS Schwebe-Bahn Urnasch Switzerland
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Švicarska 
Grad nastanka
Lucerne 
Godina nastanka:
1938
Autorska radionica (proizvođač)
Graphical Establishment C. J. Bucher Ltd., Lucerne 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.3
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Trostruko presavijen list papira,tisak na vanjskim stranicama višebojan, na unutrašnjim stranicama crne boje. Na naslovnoj stranici i na poleđini reprodukcije crteža žičare, odnosno automobila u alpskom krajoliku, na unutrašnjim stranicamapropagandno-turistički tekstovi i fotografije. Tekst na engleskom jeziku. Uz prospekt pripadajući red vožnje žičare.
Tehnika izrade
tisak 
45
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021116 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
LUZERN VIERWALDSTATTERSEE
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Švicarska 
Grad nastanka
Zürich 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Autorska radionica (proizvođač)
Gebr. Fretz A.G. Zurich 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Brošura, naslovna i stražnja stranica presavijene, kombinacija višebojnog i tiska crne. Na naslovnoj i stražnjoj (vanskoj) stranici reproducirani crteži s prikazom gradskih veduta (trg, Katedrala), na njihovim unutrašnjim dijelovima crtežiu kvadratičnim okvirima. Na preostalim stranicama propagandno-turistički tekstovi na njemačkom jeziku s pripadajućim fotografijama.
Tehnika izrade
tisak 
46
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021125 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
reklamni prospekt 
Naslov predmeta
GUIDE a travers
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
reklamni 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Salzburg 
Stilsko razdoblje
Art Deco 
Godina nastanka:
1935
Autorska radionica (proizvođač)
Funder & Müller, Salzburg 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
23
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Brošura; ovitak + 16 numeriranih stranica. Na naslovnoj strani centrirano u tisku crne i narančaste u pravokutnom okviru geometrizirani prikaz maske, dolje i lijevo pravolinijski oblici-arhitektura. Iznad i ispod tekstu tisku crne. Unutrašnje stranice: informativni tekstovi i ilustracije o festivalu, tisak crne.Tekst na francuskom jeziku. Na stražnjoj strani reklame.
Tehnika izrade
tisak 
47
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021133 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
PENSION 'JADRAN'
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Split 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Autorska radionica (proizvođač)
Trgovačka tiskara, Split 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
9.4
Širina 1 (cm)
14
Opis predmeta
Položeni pravokutni format, papir savijen u arak, tisak smeđe (naslovna strana ipoleđina) i plave (unutrašnje stranice). Na naslovnoj strani ipoleđini geometrijski dekorativni okvir, lijevo reprodukcija fotografije hotela, desno tekst (napoleđini obrazac tiskanice). Na untrašnjim stranicamareklamno- informativni tekst, u identičnom okviru, lijevo na hrvatskom, desno na njemačkom jeziku.
Tehnika izrade
tisak 
48
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021136 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
HOTEL CENTRAL nasljed. B. Tironi TROGIR
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Slovenija 
Grad nastanka
Maribor 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Autorska radionica (proizvođač)
Mariborska tiskarna, Maribor 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
17.8
Širina 1 (cm)
10.5
Opis predmeta
List papira savijen u arak, tisak plave. Na vanjskim stranicama uz gornji i donji rub ukrasne bordure (kompozicija cik-cak i horizontalnih linija), reprodukcijefotografija (vedute grada i plaže), bijelim slovima plavihobrisa.
Tehnika izrade
tisak 
49
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021160 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
reklamni prospekt 
Naslov predmeta
FROKEN WIGENS broderiforretning
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
reklamni 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Norveška 
Godina nastanka:
1930. – 1940
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.2
Širina 1 (cm)
7.8
Opis predmeta
List papira savijen u arak, tisak crne. Na naslovnoj stranici puni naziv, doljedijagonalno ispod linije reklamni tekst, lijevo i desno po jedancvijet. Na unutrašnjim stranicama plan grada s označenim hotelima i tvrtkom čiji se proizvodi reklamirajuuokolo reklamni tekstovi različitim tipovimaslova. Na poleđini reklamnitekst. Tekst na norveškom, njemačkom i engelskom jeziku.
Tehnika izrade
tisak 
50
thumb
Inventarna oznaka
MUO-021173 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
turistički prospekt 
Naslov predmeta
AEGYPTEN und der NIL
Grupa predmeta
prospekt 
Podgrupa predmeta
turistički 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Švicarska 
Godina nastanka:
1928
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.8
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Brošura; korice + 6 numeriranih stranica. Papir svijetložute boje, tisak crvene.Na prednjoj strani u pravokutnom okviru gore ilustracija (Egipat), ispod nazivagencije, reklamno-informativni tekst. Prospekt sadrži detaljne podatke o izletui cjenik usluga. Na poleđini popis gradova s adresamanavedene turističke agencije.
Tehnika izrade
tisak 
Ukupno: 52