Povezani zapisi:

 
Ukupno: 45
11
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025164 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
plaketa 
Naslov predmeta
J.J. Strossmyer - sve za vjeru i za domovinu
Grupa predmeta
plaketa 
Materijal izrade
bronca 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
secesija 
Godina nastanka:
1906
Autor (osoba)
Frangeš Mihanović, Robert Rudolf, Valdec 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
7
Širina 1 (cm)
5.6
Opis predmeta
Pačetvorinasta, Na aversu portret J.J. STROSSMYER u okruglom polju uprofilu desno. Portret starijeg muškarca sa stiliziranom kosom podignutom uobliku lovor vijenca. Okrugla površina iza profila ispunjena lisnatim grančicama u plitkom reljefu. Ispodu pačetvorinastom reljefu natpis u tri reda:DR.JOSIP.JURAJ.STROSSMYER BISKUP DJAKOVAČKI. U dnu dolje desno gravirana signatura R. VALDEC. Na reversu u prvom planu na niskom podnožju muški i ženski lik u profilu okrenuti na lijevo.Muškarac u narodnoj nošnji, raskorakui napred ispruženim rukama drži barjak. Iza njega ženski lik u dugoj stiliziranoj haljini s položenim raspelom na lijevom ramenu. Na desno u pet redova natpis: SVE ZA VJERU I ZA DOMOVINU. U dnu desno signatura FRANGEŠ - MIHANOVIĆ.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
kovanje 
12
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025157 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Naslov predmeta
NONINA i PHILIPUS STROZA
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca 
Grad nastanka
Firenza 
Godina nastanka:
1470. – 1490
Autor (osoba)
nepoznat 
Broj komada
1
Duljina ili dubina 1 (cm)
8.6
Opis predmeta
Na aversu poprsje mlade žene u visokom reljefu, u profilu okrenuto nadesno. Uz rub natpis: VXOR. BERNARDVS. BARBIGE. NONINA. STROZA. Na reversupoprsje muškarcau visokom reljefu, okrenuto na lijevo. Uz rub natpis: PHILIPPVS. STROZA.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
13
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025154 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Naslov predmeta
Vladko Maček za postradale u poplavi
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
20
Autor (osoba)
Kerdić, Ivo 
Broj komada
1
Duljina ili dubina 1 (cm)
5.5
Promjer 1 (cm)
5.5
Opis predmeta
Na aversu poprsje starijeg muškarca u profilu. Uz rub natpis: DR. VLADKO. MAČEK.Na reversu u prvom planu lik sjedeće žene u profilu uz koljevkui djevojčicu. Upozadini polja sa crkvicom. Uz rub natpis: ZA. POSTRADALE.OD. POPLAVE .
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
14
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025149 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Naslov predmeta
Svjetska izložba Paris 1925
Grupa predmeta
medalja 
Podgrupa predmeta
spomen medalja 
Materijal izrade
bronca 
Država nastanka
Francuska 
Grad nastanka
Pariz 
Godina nastanka:
1924
Autor (osoba)
Pierre, Turrin 
Broj komada
1
Promjer 1 (cm)
6
Opis predmeta
Osmerostrana od žute bronce; na aversu sjedeći ženski polunagi lik naoblacima sprepunom košarom cvijeća. Ispružena ruka baca cvijetove.Uz rubsignatura P. TURIN. Na reversu u rasvalim krošnjama drveća natpis u pet redova: EXPOSITION INTERNATIONALE des ARTS DECORATIFS et INDUSTRIELS MODERNESPARIS 1925.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
strojno kovanje 
15
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025129 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1969
Broj komada
1
Promjer 1 (cm)
6.9
Opis predmeta
Na aversu ninska luka s brodovima i tvrđavom sa tri kule u sredini,ispod natpisNIN 10.IX 1969. Uz rub natpis:NAŠE MORE i graviranim slovima SPOMEN KREDŠIMIROVEPOVELJE NA DAN RATNE MORNARICE I POMORSTVA JUGOSLAVIJE. Nareversu prikaz trijujedrenjaka na moru.Uz njih u prvom planu brod jugoslavenske ratne mornarice sa petokrakom zvijezdom na dimnjaku. Ispod MLXIX - MCMLXIX ,uz rub natpis: NAŠE MOREi graviranim slovima 900 GODIŠNJICA POVELJE HRVATSKOG KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. U vrhu medalje grb sastiliziranom krunom i graviranim sitnim slovima cresimirus REX. Desno u dnu valova signatura Vjekoslav Parać i veliko slovo F.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
16
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025127 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1968
Autor (osoba)
Radauš, Vanja 
Broj komada
1
Promjer 1 (cm)
7
Opis predmeta
Okrugla, nepravilnog oblika, na aversu lik Matije Katančića u profilu, izveden uvisokom reljefu, uz rub natpis:MATIJA PETAR KATANČIĆ 1750 - 1825, na reversu usredini kameni stup sa latinskim natpisima na četvrtastom postolju (cipus) izveden u visokom reljefu, u desnom polju natpis: HRVATSKONUMIZMATIČKO DRUŠTVO U ČAST40 GODIŠNJICE 1928 - 1968, ispod stupa signatura RV (Vanja Radauš), poviše stupa uz rub 6 točkica u jednakim razmacima.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
17
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025125 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca,patinirana 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1968
Autor (osoba)
Radauš, Vanja 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
1
Duljina ili dubina 1 (cm)
6.8
Opis predmeta
Okrugla, nepravilnog oblika, na aversu u reljefu izveden portret Zdenke Munk u profilu, uz rub lijevo:ZDENKA MUNK, na reversu u reljefu izvedenbarokni vrč s poklopcem. Na lijevo strani natpis: POVODOM 30 G0D RADA 1938- 1968, a na desnoj strani MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT.Ispod vrča u dnu medalje signatura kipara Vanje Radauša, veliko R ispod njega V i 1968 god.
Ključne riječi
stalni postav 1995 dupli 
Tehnika izrade
lijevanje 
18
thumb
Inventarna oznaka
MUO-025091 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Naslov predmeta
Giovanni Bentivoglio
Grupa predmeta
medalja 
Materijal izrade
bronca 
Grad nastanka
Bologna 
Stilsko razdoblje
renesansa 
Godina nastanka:
1478. – 1490
Autor (osoba)
Savelli, Sperandio 
Broj komada
1
Duljina ili dubina 1 (cm)
10.5
Opis predmeta
Na aversu poprsje mladića u profilu. Na glavi kalotasta kapa sa širokim obodom,oko vrata debeli lanac. Uz rub natpis: . IOANES. BETIVOLVS. RO NON. LIBERTATIS.PRINCEPS. Na reversu dva krilata putta sa štitom u sredini.U dnu natpis OPVSSPERA DEI.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
19
thumb
Inventarna oznaka
MUO-007788 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
plaketa 
Naslov predmeta
Narod za svoje nemoćnike
Grupa predmeta
plaketa 
Materijal izrade
posrebrena legura 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
oko 1916
Autor (osoba)
Rudolf, Valdec 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
6.5
Širina 1 (cm)
5.7
Opis predmeta
Plaketa "Narod za svoje nemoćnike". Prikaz žene u narodnoj nošnji koja pomaže u hodu ranjenom vojniku. Uz donji rub NAROD ZA SVOJE NEMOĆNIKE.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
kovana 
20
thumb
Inventarna oznaka
MUO-006110 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
MEDALJE 
Književni naziv
medalja 
Grupa predmeta
medalja Viktora Hoffilera 
Materijal izrade
bronca 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1937
Autor (osoba)
Kerdić, Ivo 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
1
Promjer 1 (cm)
6
Opis predmeta
Medalja Viktora Hoffilera, 1937.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
kovanje 
Ukupno: 45