Povezani zapisi:

Naziv
arhitektonski nacrt
Koncept
Tablica grupa predmeta
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 374
31
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/06 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
45.4
Širina 1 (cm)
26.5
Opis predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra: poprečni presjek - pogled prema svetištu crkve.
Tehnika izrade
blueprint 
32
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/05 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
45
Širina 1 (cm)
28
Opis predmeta
Tlocrt temelja župne crkve u Škrljevu kod Bakra.
Tehnika izrade
blueprint 
33
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/04 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
28.7
Širina 1 (cm)
45.3
Opis predmeta
Tlocrt župne crkve u Škrljevu kod Bakra: jednobrodna crkva s dvije nasuprotne kapele bliže svetištu. Iz svetišta se ulazi u sakristiju, desno od glavnoga ulaza, u predvorju crkve je i ulaz na stubište zvonika.
Tehnika izrade
blueprint 
34
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/03 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
27
Širina 1 (cm)
44
Opis predmeta
Nacrt bočnoga pročelja župne crkve u Škrljevu kod Bakra: glavni brod, kapela, sakristija s vlastitim ulazom i svetište. Fasadni plašt s horizontalnim kanelirama, dvovodni krov.
Tehnika izrade
blueprint 
35
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/02 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
45
Širina 1 (cm)
28
Opis predmeta
Tlocrt krovišta župne crkve u Škrljevu kod Bakra.
Tehnika izrade
blueprint 
36
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049791/01 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Župna crkva u Škrljevu kod Bakra
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1896
Autor (osoba)
Rauscher, Vincenc 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
46
Širina 1 (cm)
29.5
Opis predmeta
Nacrt glavnoga pročelja župne crkve u Škrljevu kod Bakra. Pročelje s elementima neobaroka i neorenesanse podijeljeno je u dvije etaže jednake širine i završava trokutnim zabatom. Zvonik uz bočnu fasadu, ima četiri kata, natkriven je kupolom.
Tehnika izrade
blueprint 
37
thumb
Inventarna oznaka
MUO-049767/01 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
fotografija 
Naslov predmeta
Zagrebački zbor
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
staklena ploča 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1935
Autorska radionica (proizvođač)
Arhitektonski atelier Haberle & Bauer 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
9
Širina 1 (cm)
12
Opis predmeta
Aksonometrijski prikaz kompleksa Zagrebačkoga zbora na Savskoj ulici - natječajni rad.
Tehnika izrade
negativ 
38
thumb
Inventarna oznaka
MUO-048994/06 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
natječajni projekt 
Naslov predmeta
Bolnica Bolesničkog fonda DSO, Beograd
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir karton 
Država nastanka
Hrvatska (vjerojatno) 
Grad nastanka
Zagreb (vjerojatno) 
Godina nastanka:
oko 1940
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69
Širina 1 (cm)
68
Opis predmeta
Perspektivni prikaz bolničkoga kompleksa, oko kojega je uređen park. Fasadni plašt funkcionalistički, s dugačkim 'trakama' prozora.
Tehnika izrade
kopija nacrta 
39
thumb
Inventarna oznaka
MUO-048994/05 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
natječajni projekt 
Naslov predmeta
Bolnica Bolesničkog fonda DSO, Beograd
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir karton 
Država nastanka
Hrvatska (vjerojatno) 
Grad nastanka
Zagreb (vjerojatno) 
Godina nastanka:
oko 1940
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69
Širina 1 (cm)
68
Opis predmeta
Nacrt pročelja, presjek i tlocrti stambene zgrade i zgrade s garažom i mrtvačnicom. Strogo utilitarni objekti smješteni su iza glavne zgrade, a između je gospodarsko dvorište. Stambena zgrada spojena je s bolničkom zgradom prizemnim natkrivenim prolazom.
Tehnika izrade
kopija nacrta 
40
thumb
Inventarna oznaka
MUO-048994/04 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
natječajni projekt 
Naslov predmeta
Bolnica Bolesničkog fonda DSO, Beograd
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
papir karton 
Država nastanka
Hrvatska (vjerojatno) 
Grad nastanka
Zagreb (vjerojatno) 
Godina nastanka:
oko 1940
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69
Širina 1 (cm)
68
Opis predmeta
Tlocrt trećega kata na kojemu je ženski i muško odio interne medicine.
Tehnika izrade
kopija nacrta 
Ukupno: 374