Pojam: 008013Ukupno: 14
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/11 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Pad Slunjčice u Koranu
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Vertikalni format fotografije sa prikazom starog vodeničnog sklopa uSlunju i slapom rijeke Slunjčice u rijeku Koranu. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetikeotisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. uZagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/01 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Zagreb - Stolna crkva s nadbiskupskom palačom
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Pogled na sklop stare zagrebačke katedrale sa jugoistoka.Fotografijaodrezanih uglova naljepljena na karton, koji ima masnije otisnut paspartu.Pod fotografijom je na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zadrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano. U sredini gore navedeni naslov.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/21 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Pad Gacke - kod Švice
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa slapova rijeke Gacke kod Švice u Lici. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalomhelvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/12 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Modruš
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom ruševina starog grada Modruša. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr.u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/04 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Kalnik
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa panoramskim prikazom tvrđave i ruševina starog grada Kalnika.Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton,koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeninaslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/22 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Brinj
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom stare gradine Brinja sa istoimenim selom u Lici u prvom planu. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljenana karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/13 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Trakoščan
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom Draškovićevog grada Trakošćana u Hrvatskom Zagorju. Pogled s jezera. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/05 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Plitvice - Pad Galovca u Jezerce
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Vertikalni format fotografije sa panoramskim prikazom slapa Galovac na Plitvičkim jezerima. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljenana karton, kojioko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/23 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Samobor
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom stare gradine Samobora. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
10
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/15 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Krapina
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom dijela starih zidina i novijeg dijela grada Krapine. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton,koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini podfotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeninaslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
  • 2
Pojam: 008013Ukupno: 14