Povezani zapisi:

Naziv
djelomična pozlata
Koncept
Tablica materijala izrade
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 10
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016447 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
spremnica za etrog 
Grupa predmeta
spremnica za etrog 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Engleska 
Grad nastanka
Dresden (?) 
Godina nastanka:
(?) 1737
Autorska radionica (proizvođač)
nepoznata 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
12
Širina 1 (cm)
14
Duljina ili dubina 1 (cm)
9
Opis predmeta
Spremnica je oblikovana kao plod etroga (citrus medica cedra) na postolju od potkresane grančice s izdancima i krupnim listom kao bazom. Etrog je prema tradiciji plod koji je pojeo Adam, pa se naziva također Adamova ilirajska jabuka. Etrogje neophodni rekvizit prilikom praznika SUKOT.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016438 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
mezuza 
Grupa predmeta
mezuza 
Materijal izrade
pergamena srebro djelomična pozlata 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
početak 20
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
9
Širina 1 (cm)
3
Duljina ili dubina 1 (cm)
0.5
Opis predmeta
Pergamentski svitak ispisan s unutrašnje strane hebrejskim jezikom ipismom u 22reda.Sedam slova imaju pri vrhu pripisane male krune zvane Tagin. Ta je slova prema tradiciji vidio Mojsije u vrijeme svog boravka na nebu.Tekst se sastoji od prve dvijeod 3 perikope Tore, koje sačinjavaju 'Šema Jisrael' tj.credo Izraela.Napoleđini svitka je kriptogram s imenima božjimibožje ime Šadaj, vidljivo kroz pravokutni izrez spremnice za svitak. Spremnica u obliku izdužene pločice s iskucanim stupovima Jahin Ii Boaz, izmeđukojih su tablice Dekaloga bez natpisa. Probijena okomitim pravokutnim otvorom, da bi se vidjelo božje ime Šadaj na poleđinisvitka.Vrh pločice iziveden u obliku krune Tore. Dvije rupice za prikucavanje mezuze na desni dovratak (iz aspekta onog koji ulazi u stambenu prostoriju).Po sredini prostor,koji se zatvara pomičnom pločicom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016424 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
kos haberaha 
Dodatak nazivu
(čaša za blagoslov nad vinom) 
Grupa predmeta
kos haberaha 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Nürnberg 
Godina nastanka:
oko 1700
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
13
Širina 1 (cm)
6.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
6.5
Opis predmeta
Četverostrana čaša sa zaobljenim, valovitim uglovima. Strane ukrašeneakantusovimlistom i viticama s cvjetovima koje okružuju ovalni medaljon.Na jednoj strani hebrejski natpis: Baza stope četverostrana sa zaobljenim,valovitim uglovima, stepenasta. Izdignuti dio podijeljen na 8 segmenata, naizmjenično ukrašen profiliranim cvjetovima. Profilirana okrugla nožica s kruškolikim nodusom koji ima 4 trakeukrašene viticama i cvijetom. Natpis: Havdala (završni obred na prijelazu subote odnosno praznika udrugi dan). Žigovi Nürnberga 1650 - 1700 (?), majstorski O (?) S u ovalu.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje iskucavanje 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016422 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
kos haberaha 
Dodatak nazivu
(čaša za blagoslov nad vinom) 
Grupa predmeta
kos haberaha 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 19
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
11
Širina 1 (cm)
8.8
Duljina ili dubina 1 (cm)
4.8
Opis predmeta
Gornji dio čaše blago izvijen, sa zadebljanim rubom. Na čaši u reljefu okrunjenohebrejsko slovo SAMEH i hebrejski natpis. Unutrašnjost čaše pozlaćena. Natpis:završetak blagoslova nad vinom (usp.molitvenik Tehilath El,Prag 1887,354 - 5).
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016421 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
kos haberaha 
Dodatak nazivu
(čaša za blagoslov nad vinom) 
Grupa predmeta
kos haberaha 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Poljska 
Grad nastanka
Krakow 
Godina nastanka:
(?) 1867
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.6
Širina 1 (cm)
8
Duljina ili dubina 1 (cm)
5.6
Opis predmeta
Prema otvoru blago izvijena. Širok pojas graviranih ukrasa s motivomplepletenihlukova, te ravnih i povijenih cikcak linija.Pojas je prekinut grbovnim štitom shebrejskim natpisom. Donji rub čaše profiliran. Natpis: Rahel (?) Jis (s) ahar Cvi David 630. (630 je godina po'malom računu'tj. 1869/70 po građanskom kalendaru). Žigovi Krakova do 1866, majstorski do 1866 S.Haze.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
graviranje 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016402 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
hadas 
Grupa predmeta
hadas 
Podgrupa predmeta
besamim kutija za mirise 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
19. st. – 20
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21.5
Promjer 1 (cm)
4.6
Opis predmeta
Kruškovo drvo s lišćem i plodovima izrasta iz vaze s 2 ručke, ukrašene floralnimukrasima,koja počiva na četverostepenoj okrugloj bazi.Na vrhu drveta spremnicau obliku sunovraćenog ploda kruške ukrašene floralnim ukrasima i prikazom grada(nebeskog Jeruzalema).Na maloj kaloti iznad spremnicesjedi među lišćem golub s maslinovom grančicom u kljunu.To je Nojev golub (usp.Postanak 8,8-11).
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
na proboj graviranje 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016398 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
hadas 
Grupa predmeta
hadas 
Podgrupa predmeta
besamim kutija za mirise 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Litva 
Grad nastanka
Vilnius 
Godina nastanka:
1908. – 1917
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
30
Promjer 1 (cm)
7
Opis predmeta
Valjkasti toranj s prstenastim istacima ispod i iznad, više koga je okrugla dvostepena forma, na kojoj su 4 stupića s motivom tordiranog užeta,povezana u gornjem dijelu lukovima s motivom tordiranog užeta.Među stupićima zvonci. Iz okrugle platforme s ukrasnim režnjevima po rubu diže se konični krov s 3 otvora pri dnu,ana vrhu kuglom i zastavicom. Stalak okrugao, sprstenastim velikim nodusom, širise u okruglu povišenu bazu, koja počiva na tri reljefna floralna ukrasa, koji služe kao nožice. Ispoddonjeg istaka tornja, 4 karike na kojima vise zvončići. Toranj ima vratašca. Oko tornja vije se loza, simbol mesije odnosno Izraela.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016383 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
jad 
Grupa predmeta
jad 
Podgrupa predmeta
kazalo Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Moskva 
Godina nastanka:
oko 1880
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
3.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
50.5
Opis predmeta
Poseban tip jada (reprezentativan) s prstenom na kažiprstu i ukrašenom manšetom.Jad se simbolično tumači kao ruka kralja Salamona,koja ukazujeput.Kraljevska ruka je u rukavici (pozlaćenoj). Rukav bez ukrasa ima plastičnu pozlaćenu manšetu,ukrašenutrokutastim ukrasima i kružnom lisnatom grančicom. Iznad rukava je prsten s floralnim ukrasom, na koje se nadovezuje balustrada ukrašena lišćem akantusa. Na vrhu je kakadu, koji nosi kariku, zakoju je pričvršćen lanac s dvostrukimkarikama. Žigovi Moskve oko 1880, dvanejasna žiga.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje graviranje 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016376 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Berlin 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
24.7
Duljina ili dubina 1 (cm)
67
Opis predmeta
U sredini ploče mrežasti ukras, na sjecištima linija četverolisni cvijetići. Flankiraju ga stupovi JAHIN i BOAZ. Na vanjskom rubu je krošnja palme flankirana sdvije vaze s cvijećem, lisnatim ukrasima i S volutama.Aplikacije: dva uzdignutalava pridržavaju krunu TORE (keter Tora) i tablice DEKALOGA s početnim riječimazapovjedi. Po jedna gravirana kruna na svakoj tablici, vjerojatno kruna svećenstva (keter Kehuna) i kruna kraljevstva (keterMalhut). Ispod DEKALOGA spremnica zatablice s nazivima praznika. Sačuvanedvije tablice: PESAH ( Šavuot i Sukot) Šemini aceret). Sedam rupica za privjeske. Sačuvana tri ovalna privjeska, uokvirenavijencima od lišća, te početak lančića 4. privjeska.Žigovi Berlina 18 == 19 st.,majstorski IAG u položenom ovalu.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje iskucavanje graviranje 
10
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016369 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Berlin 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
50
Širina 1 (cm)
17.8
Opis predmeta
U sredini ploče mrežasti ukras. Na sječistima linije, četverolisni cvijetići. Flankiraju ga stupovi JAHIN i BOAZ.Na vanjskom rubu je krošnja palme u obliku kupole, flankirana s 2 vaze za cvijeće, te lisnati ukrasi i S volute. Aplikacije: dva uzdignuta okrunjena lava pridržavaju DEKALOG s početnim riječima zapovjedi i krunu TORE (keter TORA). Po jedna gravirana krunana svakoj tablici, vjerojatno kruna svećenstva (keter KEHUN)i kruna kraljevstva (keter MALHUT). Kruna i Dekalogsu pozlaćeni, kod lavova samo kruna, glava i griva. Ispod Dekaloga spremnice zatablice s nazivima praznika: ŠABAT ( Šabat roš hodeš), PESAH (Savout Sukot) ŠEMINI ACERET, ROŠ HAŠANA (Jom kipur). 3 rupice za privjeske, koji nedostaju . Žig Berlina sa slovm K A, ukrugu majstorski WB.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje iskucavanje graviranje 
Ukupno: 10