Povezani zapisi:

Ukupno: 245
101
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/09 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt pete etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na petoj su etaži dvorane za probe i garderoba za glumce (u sjevernom dijelu) i galerija gledališta (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
102
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/08 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt četvrte etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na četvrtoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i gledalište (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
103
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/07 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt treće etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na trećoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i fumoari (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
104
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/06 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
tlocrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Tlocrt druge etaže nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu. Na drugoj su etaži spremišta (u sjevernom dijelu) i kavana (u južnom dijelu).
Tehnika izrade
tuš olovka 
105
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/05 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
presjek 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Presjek (A-A) nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.
Tehnika izrade
tuš olovka 
106
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/04 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
pročelje 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Nacrt istočnoga pročelja nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.
Tehnika izrade
tuš olovka 
107
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/03 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
pročelje 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Nacrt sjevernoga i južnoga pročelja nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu - pogled s jugoistoka.
Tehnika izrade
tuš olovka 
108
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/02 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Perspektivni prikaz nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu - pogled s jugoistoka.
Tehnika izrade
tuš olovka 
109
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044980/01 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Naslov predmeta
Kazalište
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
1938
Autor (osoba)
Selinger, Zoltan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
69.8
Širina 1 (cm)
98.5
Opis predmeta
Situacija i perspektivni prikaz nove zgrade kazališta na mjestu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.
Tehnika izrade
tuš olovka 
110
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044424/3 
Naziv zbirke
Arhitektura 
Književni naziv
arhitektonski nacrt 
Dodatak nazivu
idejni projekt 
Naslov predmeta
Lječilišna zgrada sa šetnicom - glavno pročelje
Naziv na stranom jeziku
Trinkhalle mit Wandelbahn
Grupa predmeta
arhitektonski nacrt 
Materijal izrade
karton hammer papir 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Stuttgart 
Godina nastanka:
1892
Autor (osoba)
Heinzel, Vjekoslav 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
79
Visina 2 (cm)
57.6
Širina 1 (cm)
115.4
Širina 2 (cm)
94
Opis predmeta
Glavno pročelje lječilišne zgrade sa šetnicom projektirano je u duhu visoke renesanse s velikim brojem kipova i ukrasnih vaza u interkolumnijima, koji alterniraju s visokim lučnim otvorima. Ulazni dio riješen je kao ulaz u hram, s četiri korintska stupa i trokutnim zabatom. Krov šetnice je od stakla, paviljoni na krajevima završavaju kupolom.
Tehnika izrade
tuš 
Ukupno: 245