Povezani zapisi:

Naziv
Novi Marof
Koncept
Tablica gradova
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 32
11
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/178 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Rudolf Erdödy s gostom
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.8
Širina 1 (cm)
1.8
Opis predmeta
Dvojica muškaraca u šetnji novomarofskim parkom. Fotografija nalijepljena na kartonski list u albumu s autorskim radovima Stjepana Erdödyja. Podfotografijom naistom listu tintom rukopisom autora navedeni podatci o vremenu, mjestu, odnosnonačinu snimanja.
Tehnika izrade
albumin 
12
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/177 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Na klupi u Novom Marofu
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
14.6
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Na klupi novomarofskog parka sjedi Stjepan Erdödy s nepoznatim starijim muškarcem u polucilindru. Fotografija nalijepljena na kartonski list u albumu s autorskim radovima Stjepana Erdödyja. Pod fotografijom na istom listu tintom rukopisom autora navedeni
Tehnika izrade
albumin 
13
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/157 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grof Khuen Hedervary sa sinom i Stjepanom Erdödyjem
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15
Širina 1 (cm)
10.8
Opis predmeta
S lijeva na desno stoji Stjepan Erdödy, do njega banov sin Karlo jr.ina kraju ban K. Khuen Hedervary sjedi na niskom potpornju. Sva trojica obučeni u lovačka odijela s šeširima na glavama. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu s fo
Tehnika izrade
albumin 
14
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/156 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Nikola Šubić Zrinjski s sigetskim junacima
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.8
Širina 1 (cm)
14.6
Opis predmeta
Presnimka historicističke slike u ulju s prikazom iz sigetske bitke.Slika se nalazila u Novom marofu. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu s fotografijama koje je snimio grof Stjepan Erdödy. Ispod fotografije na istom listu podatc
Tehnika izrade
albumin 
15
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/155 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Knjižnica u dvorcu Novi Marof
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.2
Širina 1 (cm)
10.1
Opis predmeta
Dio knjižnice s pisaćim stolom i mnoštvom slika i fotografija. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu s fotografijama koje je snimio grofStjepan Erdödy. Ispod fotografije na istom listu podatci onačinu, mjestu i vremenu snimanja nap
Tehnika izrade
albumin 
16
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/154 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Budoir grofice Erdödy
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
11
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Budoir grofice Else Erdödy, žene Rudolfa u dvorcu u Novom marofu. Lavabo i toaletni stolić. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu s fotografijama koje je snimio grof Stjepan Erdödy. Ispod fotografije na istom listu podatci o načinu
Tehnika izrade
albumin 
17
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/153 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Unutrašnjost dvorca u Novom Marofu
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10
Širina 1 (cm)
15.1
Opis predmeta
Zasićeni makartovski interijer salona s perspektivnim pohledom u drugu dvoranu.Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu sfotografijama koje je snimio grof Stjepan Erdödy. Ispod fotografije na istom listu podatci o načinu, mjestu i vre
Tehnika izrade
albumin 
18
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/152 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Divokoze
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
14.5
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Presnimak nekog akvarela s motivom sedam divokoza u gorskom stjenovitom i zimskom snježnom pejsažu. Fotografija nalijepljena na kartonski list uautorskom albumus fotografijama koje je snimio grof Stjepan Erdödy. Ispodfotografije na istom listu podatci o n
Tehnika izrade
albumin 
19
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/151 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
U dvorištu novomarofskog dvorca
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
11
Širina 1 (cm)
14.8
Opis predmeta
Tri odvojene figure. Dvije muške i jedna ženska između dvije zgrade novomarofskog gospodarstva. U sredini ograđeni dio parka s gustom crnogoricom. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumu s fotografijama koje je snimiogrof Stjepan Erd
Tehnika izrade
albumin 
20
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/150 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Župni dvor u Novom Marofu
Materijal izrade
fotografija 
Grad nastanka
Novi Marof 
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
11
Širina 1 (cm)
14.5
Opis predmeta
Figura župnika u habitu pred župnim dvorom kadriranim dijagonalno. Nadesno kadarzatvoren vertikalom ogoljelog jablana. U terćem planu steru seravnice u zimskomsnježnom ugođaju. Fotografija nalijepljena na kartonski list u autorskom albumus fotografijama k
Tehnika izrade
albumin 
Ukupno: 32