Povezani zapisi:

Naziv
nacrt za vitraj
Koncept
Tablica književnih naziva
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 512
31
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028768 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
prozorsko staklo
Godina nastanka:
1941
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
176
Širina 1 (cm)
60
Opis predmeta
geometrijski ukras
Materijal/tehnika
lavirani tuš na papiru 
32
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028741 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Josip
Broj komada
1
33
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028738 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Josip sa Isusom
Materijal izrade
papir ugljen 
Godina nastanka:
1938
Točan datum nastanka
1/22/1938
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
185
Širina 1 (cm)
120
Opis predmeta
Na terasi sa koje se pruža pogled u pejžaž, Josip izrađuje drvenu gredu ,a do njega sijedi mali Isus i igra se sa raspelom. U podnožju u prvom planu dva grba /hrvatski i zagrebački /( za natpis ).U desnom kutu rukom jenapisano: Vidi?(o), 22/1 1938. potpis:vidi fotku!
34
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028651/1 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Anđeo Gabrijel
Materijal izrade
papir olovka ugljen 
Autor (osoba)
P., Š. 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
170
Širina 1 (cm)
120
Opis predmeta
Anđeo stoji na polukružnom vijencu od oblaka, u jednoj ruci drži ljiljane i traku sa natpisom: Ave Maria.Pod nogama mu je prazna traka predviđena za tekst. U desnom donjem kutu je signatura: ŠP /37.
35
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028648 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Ivan Krstitelj
Materijal izrade
papir olovka ugljen bijela kreda 
Godina nastanka:
1951
Autor (osoba)
Prodanović, L. 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
208
Širina 1 (cm)
89
Opis predmeta
U pejzažu koji je stiliziran sa tri grma stoji svetac i blagoslivlja.U pozadinise nazire grad. Dolje pri dnu crteža u sredini postoji signatura: Ponikve kod Dubrovnika, 1951. L. ili C. Prodanović.
36
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028646 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Ivan Glavosek
Materijal izrade
papir tuš olovka ugljen 
Godina nastanka:
1911
Autor (osoba)
Rychly, E. 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
152
Širina 1 (cm)
87
Opis predmeta
U tamnici prikazan je trenutak odrubljivanja glave sv. Ivanu. Cijelicrtež podjeljen je u dva polja , no ta podjela uvjetovana je samim prozorom, a ne prizorom.U gornjim uglovima nalaze se i natpisi : Sv.Ivan GlavosekIzrađeno za crkvu u Sibinju. Sama signatura nalazi se u donjem desnom kutu :E.Rychly,1911. sa druge strane papira je zapis: (45.479)
37
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028644 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Pravosl. sv. Ivan Krstitelj
Materijal izrade
papir olovka ugljen bijela kreda 
Godina nastanka:
1933
Autor (osoba)
Gjurić, Milenko 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
136
Širina 1 (cm)
92
Opis predmeta
U pejzažu s rijekom stoji svetac. Ispod nogu mu je na tlu papir sa zapisom: M.D.Gjurić, Dec.1933.; sa druge strane piše:izveo I.Marinković
38
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028639 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Peter
Materijal izrade
papir tuš tempera ugljen kreda 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
428
Širina 1 (cm)
103
Opis predmeta
Na vrlo dugom papiru prikazan je sv.Petar sa ključevima. Iznad glaveprikazana jebarka i dio fasade neke crkve (možda sv.Perar u Rimu),a ispodnogu mu je četvrtasta niša predvidena za natpis darovatelja. Cijeli prikazpodjeljen je na 6 polja.
39
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028638 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Franjo Asiški
Materijal izrade
papir olovka akvarel ugljen 
Godina nastanka:
1911
Autor (osoba)
Rycbly, E. 
Autorska radionica (proizvođač)
Marinković I., izveo u staklu 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
280
Širina 1 (cm)
110
Opis predmeta
U vrlo bogato ukrašenoj apsidi stoji svetac , iznad sveca dva su anđela u molitvi jedan nasuprot drugome. Darovao Kršnjavi-u medaljonu čovijeksa monoklom u vojnoj odori. Ornament iz Širokog Brijega.
40
thumb
Inventarna oznaka
MUO-028637 
Naziv zbirke
Staklo 
Književni naziv
nacrt za vitraj 
Naslov predmeta
Sv. Pavel
Materijal izrade
papir tuš tempera ugljen kreda 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
480
Širina 1 (cm)
103
Opis predmeta
Na vrlo dugom sivom papiru izvedeni prikaz podjeljen je u 6 polja, aprikazuje sveca ratnika sa mačem i knjigom.
Ukupno: 512