Povezani zapisi:

Ukupno: 321
41
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/033 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
OHRID - SV. NAUM
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Lučica s molom. Desno obalevelikih zavoja. Iza tamne silhuete brda.
Tehnika izrade
fotografska 
42
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/034 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
KANJON ZRMANJE
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. U prvom planu mirna površinavode. Iza kameni bokovi padina brda s rijetkim raslinjem. Plavonebo.
Tehnika izrade
fotografska 
43
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/035 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
SAMOBOR - BELEGA PESKO
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv u smeđem tonu, ručno koloriran na staklu. U prvom planuulazna greda u kamenolom. U II planu kamenolom pijeska. Na horizontu zelenilo drveća.
Tehnika izrade
fotografska 
44
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/036 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
BAKAR - TUNERE
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Skupina ribara izvlači mrežeiz mora.
Tehnika izrade
fotografska 
45
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/037 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
RAB
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Brod Kumanovo ulazi u Rapskuluku.
Tehnika izrade
fotografska 
46
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/038 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
KARLOBAG
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Snimljeno s mora.Pristaništes kućama na obali i manjim parobrodom uz mol. U III planu stjenovito brdo i bijeli oblaci u nebu.
Tehnika izrade
fotografska 
47
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/039 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
OMIŠALJ - KRK
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Snimljeno s mora.Otok Krk somišaljskim kućama na obali oko luke, zelene padine brdovitog otoka i na vrhu grad Omišalj s crkvom. Tmasti oblaci na nebu.
Tehnika izrade
fotografska 
48
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/040 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
CRIKVENICA
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Pogled u park saspomenikom od bijelog kamena. Ispred palma, put i niska živica. Iza bujno drveće.
Tehnika izrade
fotografska 
49
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/041 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
CRIKVENICA S MORA
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Morska površina,obala s drvećem. Zgrade triju hotela. Iza zelena brda. U nebu bijeli oblaci.
Tehnika izrade
fotografska 
50
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016980/042 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
dijapozitiv 
Naslov predmeta
OTOK PAG
Grupa predmeta
dijapozitiv 
Podgrupa predmeta
ručno kolorirani 
Materijal izrade
emulzija na staklu 
Grad nastanka
Zagreb 
Stoljeće nastanka:
tridesete godine 20
Autor (osoba)
Griesbach, Ljudevit 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.5
Širina 1 (cm)
10
Opis predmeta
Crno bijeli dijapozitiv, ručno koloriran na staklu. Tri goleme kamenegromade uzobalu na kojoj je lik čovjeka. II plan more. Iza visoke kameneobale, brda.
Tehnika izrade
fotografska 
Ukupno: 321