Povezani zapisi:

 
Ukupno: 106
21
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051783 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Makarska
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Split 
Godina nastanka:
oko 1967
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
OZEHA 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.4
Širina 1 (cm)
14.9
Opis predmeta
Pogled na makarske tornjeve i more. Na poleđini otisnuto: MAKARSKA/ logo SAGI/ TRIESTE. Poništena nazupčana zelena poštanska marka Jugoslavije od 0.20 dinara sa prikazom brane. Poštanski žig: MAKARSKA/ 15-8/ 1967/ 10 h/ MAKARSKA( na ćirilici).
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
22
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051782 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Makarska rivijera
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
oko 1979
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
turistkomerc - Zagreb 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.2
Širina 1 (cm)
14.7
Opis predmeta
Četiri prozorčića s fotografijama Makarske, Podgore, Baške Vode i Tučepa. Po sredini između fotografija otisnuto: MAKARSKA RIVIJERA. Fotografije su označene brojevima, a na poleđini uz brojeve pišu mjesta na koja se oni odnose. Na poleđini otisnuto: MAKARSKA RIVIJERA/ 1- Makarska/ 2- Podgora/ 3- Baška Voda/ 4- Tučepi/ turistkomerc - zagreb. Poništena nazupčana crvena poštanska marka PTT Jugoslavije od 150 sa tornjem u Bihaću. Žig slabo čitak: Posjetite/ MAKARSKU/ RIVIJERU. Poštanski žig: MAKARSKA/ 6-7/ 1979/ 12 h/ 58300.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
23
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051778 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Zadar
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
oko 1964
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
"Foto - Tehnika" - Zagreb 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.2
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Ljudi na stanici, kočija s konjima, manji autobus i autobusni kolodvor. Na poleđini otisnuto: ZADAR - autobusni kolodvor. Poništena nazupčana zelena poštanska marka Jugoslavije od 15 dinara s prikazom autoputa. Poštanski žig: ZADAR M1/ 8-9/ 1964/ 19 ?/ ZADAR (na ćirilici).
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
24
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051775 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Zagreb
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
oko 1969
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
NIP "VJESNIK" - ZAGREB 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.6
Širina 1 (cm)
15.1
Opis predmeta
Hrvatsko narodno kazalište u noći. Na poleđini otisnuto: ZAGREB - Hrvatsko narodno kazalište. 1071. Po sredini kartona otisnuto: Poslije svakog brijanja - PITRALON - Poslije svakog brijanja. Logo PITRALON na mjestu označenom za poštansku marku.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
25
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051774 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Zagreb
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Milano 
Godina nastanka:
oko 1969
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
Rotal Color - Milano 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.3
Širina 1 (cm)
14.8
Opis predmeta
Pogled na zagrebačku katedralu. Na poleđini otisnuto: ZAGREB/ Biro za turističku propagandu - Zagreb. 340 PRINTED IN ITALY.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
26
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051772 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Privlaka
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Milano 
Godina nastanka:
oko 1969
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
Rotal Color - Milano 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.2
Širina 1 (cm)
14.7
Opis predmeta
Drvene brodice u luci. Na poleđini otisnuto: PRIVLAKA/ Biro za turističku propagandu - Zagreb. 2191 PRINTED IN ITALY. Poništena ZELENA nazupčana poštanska marka PTT Jugoslavije od 0.30 dinara s lijevim profilom maršala Josipa Broza Tita i s potpisom grafičara ispod prikaza na marki: B. Jakac Pec. Zavod za izradu novčanica V. Cvetković, SC. Poštanski žig: PRIVLAKA DALMACIJA/ 23.VII.69.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
27
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051770 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Rijeka
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Split 
Godina nastanka:
oko 1969
Stoljeće nastanka:
20
Autorska radionica (proizvođač)
OZEHA 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.3
Širina 1 (cm)
14.5
Opis predmeta
Fotografija riječke luke. Na poleđini otisnuto: RIJEKA. Poništena crvena nazupčana poštanska marka PTT Jugoslavije od 0.30 dinara s lijevim profilom maršala Josipa Broza Tita s potpisom grafičara ispod prikaza na marki: B. Jakac Pec. Zavod za izradu novčanica V. Cvetković, SC. Poštanski žig: RIJEKA 2/ 17-V/1969/ 20-21. Uz donji rub kartona logo: SAG/ TRIESTE.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
28
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051768 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Zadar
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Materijal izrade
karton 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Zagreb 
Godina nastanka:
oko 1961
Stoljeće nastanka:
20
Autor (osoba)
Griesbach Knaus 
Autorska radionica (proizvođač)
Naša djeca, Zagreb 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10.2
Širina 1 (cm)
14.5
Opis predmeta
Fotografija Narodnog trga u Zadru, pogled od Gradske lože na zgradu gradske straže. Na poleđini otisnuto: ZADAR. Poništena zelena nazupčana poštanska marka Jugoslavije od 15 dinara s prikazom autoputa. Poštanski žig: ZADAR 1/ 18-8/ 1961/ 10H.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana 
29
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051746 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Lovran
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Podgrupa predmeta
dopisnica 
Materijal izrade
karton 
Godina nastanka:
oko 1900
Stoljeće nastanka:
20
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8.9
Širina 1 (cm)
14.1
Opis predmeta
Žena s djecom pred palačom. Ispod fotografije crveno orisnuto: Gruss aus Lovrana. Desno od fotografije rukom pisani tekst s datumom. Na poleđini otisnuto: Correspondenz-Karte/ Cartolina di Corrispondenza. Poništena nazupčana zelena poštanska marka KAIS. KOENIG. OESTERR.POST od 5 hellera s lijevim profilom cara Franje Josipa. Neobičan poštanski žig (prugasti osmerokut): 2.5.00/ ABBAZIA/ VII. Drugi poštanski jedva čitak: 900/ MAJ/4.
Tehnika izrade
fotografija svjetlotisak kolorirana 
30
thumb
Inventarna oznaka
MUO-051748 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Naziv podzbirke
RAZGLEDNICE 
Književni naziv
razglednica 
Dodatak nazivu
poštanska 
Naslov predmeta
Plitvička jezera - Sastavci
Naziv na stranom jeziku
postcard
Grupa predmeta
razglednica 
Podgrupa predmeta
dopisnica 
Materijal izrade
karton 
Godina nastanka:
oko 1905
Stoljeće nastanka:
20
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
9.1
Širina 1 (cm)
13.9
Opis predmeta
Muškarac u odijelu s dvojicom u narodnoj nošnji pored Sastavaka. Ispod fotografije otisnuto: "Sastavci"./ Plitvička jezera Les lacs de Plitvice en Croatie. Ispod toga rukom pisani pozdrav i četiri potpisa. U lijevom gornjem uglu fotografije jedan potpis. Na poleđini otisnuto: Dopisnmica/ Levelezo-Lap. Poništena nazupčana zelena poštanska marka: Magyar kir posta od 5 fillera s pticom u letu. Poštanski žig slabo vidljiv, nazire se riječ Plitvice i broj 905 (za godinu). Drugi žig: 05 AUG 10 - E10.
Tehnika izrade
fotografija kolorirana tisak 
Ukupno: 106