Povezani zapisi:

  • 1
  • 3
Ukupno: 27
11
thumb
Inventarna oznaka
MUO-006248 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
oko 1800
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
124
Duljina ili dubina 1 (cm)
145
Opis predmeta
srednje polje ina zrcalnu molitvenu nišu u kojoj je na ciklamaljubičastoj boji središnja vertikala drva života s geometriziranom vitičastom i cvijetnom dekoracijom; uz vertikalne rubove niše je geometriziran motiv niza velikih stiliziranih cvjetova (?). Glavna bordura ima gustu geometrijski stiliziranu dekoraciju karakterističnu za stare kule. Uzlovi u mihrabu su bolje sačuvani tako da je jedino ljubičasta boja vro dobro vidljiva, intenzitet smeđe boje je vrlo slab.
Tehnika izrade
uzlanje 
12
thumb
Inventarna oznaka
MUO-003557 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
ušak
Naziv na stranom jeziku
Siebenbürger
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
prva polovina 18
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
115
Duljina ili dubina 1 (cm)
148
Opis predmeta
Relativno malo srednje polje s molitvenom nišom crvene boje koja ima neobični izduženi šiljasti završetak karakterističan za Siebenbürgere; s jedne i druge strane vrha niše je na bijeloj podlozi razigran cvijetni ukras. Glavna bordura je široka s raznim cvijetnim motivima vrlo blago geometriziranim i razigranim što odudara od jednostavne niše. I sporedna bordura ima cvijetni ukras blago stiliziran, sve to govori o vrlo ranoj produkciji ovog saga. Sag spada u nejvrijednije u zbirci MUO.
Izložbe
2005/14, "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", MUO, Zagreb, 2005. 
Tehnika izrade
uzlanje 
13
thumb
Inventarna oznaka
MUO-003559 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
ladik
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
srednjeanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
1776
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
115
Duljina ili dubina 1 (cm)
139
Opis predmeta
u ružičastom srednjem polju dvije vertikale od geometrijski stiliziranog cvijetnog ukrasa što simbolizira dva drva života. U gornjem dijelu u prostoru luka niše koji je stepenast i trodijelni rješenje podsjeća na poznate ladik sa stupovima (Kolonnen-Ladik), odnosno više kombinacija jedne i druge vrste ladika. Motiv je vrlo zanimljiv; boje kvalitetne. Glavna bordura na plavoj podlozi ima motive rozete, osmerokrake zvijezde i stiliziranog tulipana (?).
Tehnika izrade
uzlanje 
14
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029358 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kaiseri
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
srednjeanatolski sagovi 
Materijal izrade
svila i pamuk 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
oko 1920
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
195
Duljina ili dubina 1 (cm)
265
Opis predmeta
cijela površina do najmanjeg dijela pokrivena je usitnjenim arabesknim motivima. Srednje polje ima molitvenu nišu sa stupovima; na dnu je motiv vaze s dva pauna sa svake strane, iznad je stilizirani čempres; uokolo je sve ispunjeno prikazima raznih ptica, cvijeća i vitica na tamnocrvenoj podlozi. Stari kaiseri sagovi su od davnine vrlo cijenjeni po kvaliteti svile i po bojama i po vrlo sitnim i gustim uzlovima. Radi svojeg načina izrade i motiva često se držao kao ukras na zidu a ne na podu. U novije vrijeme naročito u 20. st. oni se proizvode u velikom broju i to od otpadaka svile tzv. Schappseide. Zadnjih godina nastoji se kod izrade ponovo njegovati ona stara kvaliteta čuvenih kaiseri sagova. Ovaj sag, inače vrlo atraktivan po svojim motivima i sitnim svilenim uzlovima, je također od otpadaka svile na pamučnoj osnovi s anilinskim bojama koje su izblijedile ili djelomice nestale.
Tehnika izrade
uzlanje 
15
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029342 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
118
Duljina ili dubina 1 (cm)
150
Opis predmeta
u srednjem polju je molitvena niša gore stepenasto završena. U polju niše je stilizirana cvijetna vertikala koja je slabo vidljiva; postrance su dvije uže s po jednim cvijetom; sve je jako teško čitljivo. Glavna bordura ima dvostruki niz nazubljnih geometriziranih dekorativnih elemenata. Po preostalim uzlovima vidi se da su boje vrlo kvalitetne; prevladava plava boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
16
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029334 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
129
Duljina ili dubina 1 (cm)
180
Opis predmeta
u srednjem polju je molitvena niša sa stepenasto završenim gornjim dijelom; iznad je u pravilnom pravokutnom rasteru stiliziran cvijetni motiv. U mihrabu su dvije vertikale sa geometriziranim cvijetnim motivom na žutosmeđoj podlozi. Dio saga s bordurama nema niz uskih kula bordura već glavna ima izrazito geometriziran motiv, dok vanjska ima stiliziranu neprekinutu cvijetnu viticu. Uzlovi su grubi, vjerojatno nomadski seljački rad. Prevladava žutosmeđa boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
17
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029255 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
ladik
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
srednjeanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Godina nastanka:
kraj 1800
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
115
Duljina ili dubina 1 (cm)
182
Opis predmeta
srednje polje ima žutu i u gornjem dijelu narančastu molitvenu nišu; donje pravokutno polje ima pet tulipana prema dole okrenutim na dugim stabljikama - karakterističan motiv ladika naročito u 18. st. koje se u tim predjelima zove vrijeme tulipana (Lale devri) u svim dekorativnim umjetnostima. Ladik se po tim motivima izrađuje i danas. Molitvena niša završava s tri vrha, na svakom je motiv oblika stiliziranog roga, a između je geometrizirani ukras na plavoj podlozi. Glavna bordura ima niz rozeta između kojih je stilizirani tulipan, sve na plavoj podlozi. Ovaj primjerak je jedan od najvrijednijih sagova u zbirci. Vrlo sličan primjerak nalazi se u: Kurt Zipper, Claudia Fritzsche, Orientteppiche, str. 150.
Tehnika izrade
uzlanje 
18
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029254 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
prva polovina 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
127
Duljina ili dubina 1 (cm)
205
Opis predmeta
srednje polje crvenoljubičaste podloge ima zrcalnu molitvenu nišu s tri vertikale koje čine geometrizirani dekorativni elementi. Glavna bordura ima uobičajeni kula motiv: niz zupčastih geometrijskih elemenata. Čitav motiv je teško čitljiv; tamo gdje su uzlovi sačuvani vidljive su kvalitetne boje od kojih prevladava ljubičastocrvena i plava. Po Grgiću to je posljednja generacija kula.
Tehnika izrade
uzlanje 
19
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029239 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
kula
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
112
Duljina ili dubina 1 (cm)
166
Opis predmeta
srednje polje ima molitvenu nišu u gornjem dijelu stepenasto završenu; u sredini polja niše je vertikalni niz rombastih oblika; uz oba vertikalna ruba niše je motiv s dva tulipana. S jedne i druge strane glavne bordure je uža s vijugavim motivom tzv. aligator motiv. Glavna bordura ima niz geometrijski stiliziranih kitica od dva četverolatična cvijeta i tulipana u sredini. Prevladavaju žutosmeđi tonovi i zelenoplava boja.
Tehnika izrade
uzlanje 
20
thumb
Inventarna oznaka
MUO-029236 
Naziv zbirke
Tekstil 
Naziv podzbirke
SAGOVI 
Književni naziv
sag 
Dodatak nazivu
molitveni 
Naslov predmeta
melas
Grupa predmeta
maloazijski sagovi 
Podgrupa predmeta
zapadnoanatolski sagovi 
Materijal izrade
vuna (vlakno) 
Država nastanka
Turska 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
111
Duljina ili dubina 1 (cm)
157
Opis predmeta
srednje polje bijele boje ima molitvenu nišu crvene boje koja u gornjem dijelu završava rombom čiji donji ugao prelazi u polje niše; po sredini niše su tri manja romba i jedna polovica na dnu. Glavna bordura dosta široka, ima naizmjeničan motiv romba u ljubičastoj boji i bijelog križa odnosno crvenog romba. Prateći ukras je sitan i gust geometrijski stiliziran cvijetni motiv.
Tehnika izrade
uzlanje 
  • 1
  • 3
Ukupno: 27