Povezani zapisi:

 
Ukupno: 507
31
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/09 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Sused
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa širokim panoramskim prikazom starog Susedgradagrada na uzvisini nad Savom. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnutžućkasti paspartu. Usredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnutgore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu,a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
32
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/11 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Pad Slunjčice u Koranu
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Vertikalni format fotografije sa prikazom starog vodeničnog sklopa uSlunju i slapom rijeke Slunjčice u rijeku Koranu. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetikeotisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. uZagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
33
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/12 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Modruš
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom ruševina starog grada Modruša. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr.u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
34
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/13 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Trakoščan
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom Draškovićevog grada Trakošćana u Hrvatskom Zagorju. Pogled s jezera. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
35
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/15 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Krapina
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom dijela starih zidina i novijeg dijela grada Krapine. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton,koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini podfotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeninaslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
36
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/17 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Pad Slunjčice u Koranu
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Vertikalni format fotografije sa prikazom slapova rijeke Slunjčice kod Slunja. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnojstrani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
37
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/19 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Senj
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom grada Senja u Hrvatskom Primorju. Snimljeno s mora. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton,koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeninaslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
38
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/21 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Pad Gacke - kod Švice
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa slapova rijeke Gacke kod Švice u Lici. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalomhelvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
39
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/22 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Brinj
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom stare gradine Brinja sa istoimenim selom u Lici u prvom planu. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljenana karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
40
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008013/23 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Grad Samobor
Grupa predmeta
fotografija 
Materijal izrade
fotografija karton 
Grad nastanka
Zagreb 
Stilsko razdoblje
(rana panoramska fotografija) 
Godina nastanka:
1870
Autor (osoba)
Standl, Ivan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
39.5
Širina 1 (cm)
32
Opis predmeta
Horizontalni format fotografije sa prikazom stare gradine Samobora. Albuminska fotografija odrezanih uglova, naljepljena na karton, koji oko same fotografije ima masnije otisnut žućkasti paspartu. U sredini pod fotografijom kapitalom helvetike otisnut gore navedeni naslov. Na desnoj strani tiskano: Standl, fotogr. u Zagrebu, a lijevo: Pomnoženje pridržano.
Tehnika izrade
pozitiv sa staklene ploče 
Ukupno: 507