Osoba:
Babić, Jelena
Prezime:
Babić
Ime:
Jelena
Napomena
rođena u Petrinji 1883., umrla u SAD., usavršavala slikarstvo u Münchenu. Polazi Privatnu školu T. Krizmana, od 1918. do 1920. polazi Višu školu za umj. i umj. obrt. Izlagala na međun. izl. u Parizu 1925., na izložbi Djela 1927. u Zagrebu. Surađivala s Mi
Koncept
Osobe (Tablica autora)
 
Povezani zapisi
thumb