Povezani zapisi:

  • 2
Ukupno: 11
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-011409 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
staklo mjed emajl alabaster drvo 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Varaždin 
Godina nastanka:
oko 1820
Stoljeće nastanka:
19
Autor (osoba)
Gohm, Marcus 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
67.7
Širina 1 (cm)
42.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
19
Opis predmeta
Konstrukcija s kružnim platinama . Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator. Repeticioni mehanizam koji se aktivira povlačenjem uzice izbija četvrtine i pune sate na zvučne opruge. Automati na brojčaniku. Uređaj za datume. Crno politirani sat sastoji se od prizmatične baze, srednjeg dijela koji je sprijeda rastvoren i raščlanjen s dva stupa i dva polustupa, te gornjeg kubičnog elementa u kojem je mehanizam s brojčanikom. Dvodijelna baza stoji na četiri alabastrene pogačaste noge. Donji dio je jednostavna, plitka ploča, dok je gornji, nešto uvučen, prizmatičan, s prednje strane raščlanjen četirima poluvaljcima koji slijede formu stupova, odnosno polustupova nad njima. Između tih istaka su mjedene aplike: bočno po jedna antička vaza s cvjetovima suncokreta, u sredini simetrično koncipiran motiv s antemijem flankiranim rogovima obilja i u S-volutu uvijenim listovima akantusa. Na gornjoj plohi baze je svijetli furnir (odnosno taj dio nije crno polit
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Izložbe
2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
lijevanje crtež tušem pozlaćivanje 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002475 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl alabaster 
Država nastanka
Mađarska 
Grad nastanka
Szombathely 
Stilsko razdoblje
empire 
Godina nastanka:
oko 1815
Autor (osoba)
Gohm, Marcus 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
59
Širina 1 (cm)
34.3
Duljina ili dubina 1 (cm)
17.3
Opis predmeta
Konstrukcija s pravokutnim platinama. Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator (nedostaje). Repeticioni mehanizam izbija pune sate i četvrtine sata na zvučne opruge. Datumar. Izgled sata bitno određuje kontrast svijetlog furnira, tamno luženih dijelova, mjedenih aplika te bijelog emajla i alabastera. Na niskoj ploči položenoj na četiri noge nalazi se baza sata pred kojom je dvokrako stubište. Na bočnoj stranici stubišta je aplika s prikazom dva afrontirana grifona među kojima je stup. Ogradu stubišta naznačavaju četiri stuba lukovičastog vrha. Uz rub baze je lijevo i desno po jedna aplika s prikazom sjedeće ženske figure koja u jednoj ruci drži malog erosa, a drugom pridržava kavez u kojem je također erosa. Srednji dio kućišta zatvoren je s tri strane, dok je sprijeda artikuliran dvama alabastrenim stupovima. Bočne stranice iznutra su skošene i kao i stražnja obložene zrcalom. Na desnom i lijevom rubu je uska aplika: štap koji izlazi iz listova
Izložbe
2005/14, "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", MUO, Zagreb, 2005. 2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
lijevanje pozlaćivanje furniranje intarzija 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-019941 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl alabaster 
Država nastanka
Slovenija 
Grad nastanka
Maribor 
Godina nastanka:
oko 1810
Stoljeće nastanka:
19
Autor (osoba)
Fischer, Johann 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
50.5
Širina 1 (cm)
37
Duljina ili dubina 1 (cm)
14
Opis predmeta
Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Repeticioni mehanizam izbija sate i četvrtine sata na tonske opruge. Stražnje njihalo kao regulator. Datumar. Niska pravokutna baza koja stoji na četiri pogačaste alabastrene noge ima prednje uglove odrezane i konkavno zaobljene. Njezina gornja ploha izrađena je od svijetlog drva i ukrašena motivom polurozete izvedene paljenim crtežom. Budući da je na stražnji dio baze okomito postavljeno zrcalo odraz u njemu dopunjava motiv crteža tako da ovaj izgleda kao kompletna rozeta. Središnji dio sata, u biti dio koji podupire kućište s mehanizmom i brojčanikom, u prednjem dijelu ima dva alabastrena stupa među kojim je lučni otvor uokviren drvenom letvicom s mjedenim aplikama. U trokutnim, konkavno svijenim poljima uz luk umetnute su maslinove grančice izrađene od mjedi, a na "zaglavni kamen" (u ovom slučaju komadić drva) aplicirana je antička ženska maska. Unutar luka visi njihalo u obliku sunca. Straga je drvena ploča obložena zrcalom, bočno flankirana
Izložbe
2005/14, "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", MUO, Zagreb, 2005. 2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
crtež tušem tiještenje 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008448 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Materijal izrade
drvo mjed alabaster 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Beč 
Godina nastanka:
oko 1820
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
62
Širina 1 (cm)
33.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
14
Opis predmeta
u vitrini
Tehnika izrade
pozlaćivanje bojanje 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002476 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl 
Država nastanka
Hrvatska 
Grad nastanka
Varaždin 
Stilsko razdoblje
empire 
Godina nastanka:
oko 1820
Stoljeće nastanka:
19
Autor (osoba)
Gohm, Marcus 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
50
Širina 1 (cm)
34.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
13
Opis predmeta
Konstrukcija s platinama. Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator (nedostaje). Repeticioni mehanizam izbija četvrtine, polovice i pune sate (Wiener Schlag) na zvučne opruge. Na bazi konveksno zaobljene prednje stranice stoji kućište čija je donja polovica raščlanjena stupovima dok je u gornju, kompaktnog srednjeg dijela, umetnut sat. Baza stoji na tri niske, pogačaste nožice od alabastera na prednjoj strani, te dvije obične drvene straga. Zanimljivo je da su često na portalnim satovima samo prednje noge, one koje su vidljive s obzirom na strogo frontalni pogled za koji su satovi namijenjeni, pomno oblikovane i rađene od kvalitetnog materijala. Na zaobljenoj prednjoj plohi baze apliciran je ukras od pozlaćene mjedi. Lisnati motiv rađen je vrlo grubo i očito je nabavljen u nekoj lokalnoj radionici. Donji dio kućište u pozadini ima tri zrcala, od kojih su dva bočna skošena. Prednji dio na rubu ima dva polustupa, a u sredini dva stupa. Zbog ogledala
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje pozlaćivanje 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-019887 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl alabaster 
Država nastanka
Austrija (?) 
Stilsko razdoblje
empire 
Godina nastanka:
oko 1820
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
75
Širina 1 (cm)
38
Duljina ili dubina 1 (cm)
14
Opis predmeta
Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator. Izbija sate i četvrtine na zvučnu oprugu. Na brojčaniku automati. Sat stoji na prizmatičnoj bazi, konkavno uvijenih prednjih uglova. Uz dno baze nešto je izbočen pojas od crno obojenog drva dok je sama baza smeđe lužena. Baza počiva na šest pogačastih alabastrenih nogu. Prednja strana je ukrašena trima mjedenim aplikama od kojih dvije bočne ponavljaju centralni motiv središnje. Ornament je simetrično koncipiran: iz palmete izlaze uvijeni akantusovi listovi koji završavaju rozetom, bočno također akantus prelazi u C-volute i završava listom loze. Srednji dio sata sastoji se od pune stražnje strane koja je sprijeda obložena trostruko lomljenim zrcalom, bočnih strana koje sprijeda završavaju drvenim polustupovima pozlaćenih baza i kapitela, te niza od četiri alabastrena stupa pozlaćenih baza i kapitela s prednje strane. Zbog odraza u lomljenim zrcalima stupovi se prividno umnažaju stvarajući dojam gužve,
Izložbe
2005/14, "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", MUO, Zagreb, 2005. 2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
lijevanje pozlaćivanje furniranje 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-019876 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl alabaster gips 
Država nastanka
Austrija (?) 
Godina nastanka:
1810. – 1820
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
68
Širina 1 (cm)
31
Duljina ili dubina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Konstrukcija s platinama. Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator (nedostaje). Repeticioni mehanizam izbija pune sate i četvrtine sata na zvučne opruge. Datumar. Prvo što se na satu uočava je nesklad između skulpture na vrhu sata i samoga sata. Skulpturalni prikaz sjedeće ženske figure u antičkoj odjeći na niskom postamentu postavljen je sasvim neprimjereno na kućište portalnog sata. Zbog te činjenice došlo je do nesrazmjera u proporcijama sata tako da njegova visina iznosi više od dvije širine. Ostali obrađeni portalni satovi imaju 1,4 do 1,7 širina u visini. Ako uklonimo skulpturu kao naknadnu intervenciju, sat poprima proporcionalan izgled. Sat ima straga ravnu, sprijeda lomljenu bazu postavljenu na četiri pogačaste noge. Gornja ploha baze ukrašena je naizmjeničnim svijetlim i tamnim rombovima izvedenih intarzijom. Stražnja strana sata s prednje je strane lomljena u tri plohe obložene zrcalima. Bočne stranice na prednjoj strani završavaju
Izložbe
2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
lijevanje furniranje intarzija pozlaćivanje, 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016735 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Grupa predmeta
sat 
Podgrupa predmeta
portalni 
Materijal izrade
drvo staklo mjed emajl alabaster 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Beč 
Godina nastanka:
oko 1830
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
65
Širina 1 (cm)
39
Duljina ili dubina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Kvadratne platine. Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom i slobodnim stražnjim njihalom kao regulatorom. Repeticijski mehanizam, izbija sate i četvrtine sata na zvučne opruge. Dosta visoka izdužena baza, uvijene prednje strane odrezanih i konkavno uvučenih uglova, stoji na šest alabastrenih pogačastih nogu. Sprijeda su tri aplike: bočno po jedna lira čiji krakovi završavaju ptičjim glavama, a obavijena je vijencem, u sredini simetrično koncipirana vitica vinove loze s listovima i plodovima. Gornji dio kućišta nosi tri para alabastrenih stupova čije su baze i neka izvedenica kompozitnih kapitela izrađeni od pozlaćenog drva. Stupovi nisu postavljeni u nizu nego slijedeći oblik baze. U pozadini je lomljeno zrcalo koje vizualno umnožava stupove. Između stupova je plošni, od mjedenog lima rađen reljefni prikaz Jazona koji u jednoj ruci drži runo, u drugoj mač kojim je probo zmaja (koji više liči orlu) . Iza njega visi leća njihala u obliku glave Apolona u sunčevim zrakama. Gornja ploha svj
Izložbe
2005/14, "Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt", MUO, Zagreb, 2005. 2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
tempera na papiru pozlaćivanje posrebrivanje furniranje, rezbarenje 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016616 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Materijal izrade
drvo mjed emajl alabaster 
Država nastanka
Austrija 
Godina nastanka:
1800. – 1820
Autor (osoba)
Swoboda, Franz 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.5
Širina 1 (cm)
12
Duljina ili dubina 1 (cm)
8
Opis predmeta
minijaturni; mehanizam džepnog sata
Izložbe
1980/14, "Donacija Ljube Penić", MUO, Zagreb, 1980. 
Tehnika izrade
pozlaćivanje furniranje 
10
thumb
Inventarna oznaka
MUO-015828 
Naziv zbirke
Satovi 
Književni naziv
portalni sat 
Naziv na stranom jeziku
Portaluhr
Grupa predmeta
sat 
Materijal izrade
papir staklo mjed alabaster drvo (mahagoni) 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Beč 
Stilsko razdoblje
empire 
Godina nastanka:
oko 1815
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
60
Širina 1 (cm)
37
Duljina ili dubina 1 (cm)
13.5
Opis predmeta
Konstrukcija s platinama. Pogon na oprugu s kukastom zaprečnicom. Slobodno stražnje njihalo kao regulator (nedostaje). Repeticioni mehanizam izbija četvrtine, polovice i pune sate (Wiener Schlag) na zvučne opruge. Na stepenasto profiliranoj bazi stoji arhitektonski koncipirano kućište sata. Prednja strana podijeljena je dvama alabastrenim polustupovima na tri dijela. Iznad je uži kvadar (širine središnjeg segmenta) u kojem je mehanizam i brojčanik. Na vrhu i bočno su pozlaćene figure dvoglavih orlova (onaj na vrhu je okrunjen). Cjelokupni ukras sata izveden je na prednjoj strani, što podrazumijeva strogi frontalni pogled, odnosno postavljanje sata vrlo blizu zidu. Na prvoj stepenici baze postavljena je lijevo i desno ograda od alabastrenih stupića povezanih lancem. Ovaj motiv dodatno naglašava arhitektoniku sata. U sredini između ograda je aplika s motivom cvijeta iz kojeg izlaze listovi. Gornja stepenica baze ukrašena je dvjema sličicama čiji okviri imaju nizove ovulusa. Na plavoj
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Izložbe
2008/17, "Udomljeno vrijeme", MUO, Zagreb, 2008. 2009/01, "Udomljeno vrijeme", Muzej Slavonije, Osijek, 2009. 
Tehnika izrade
lijevanje, pozlaćivanje 
Materijal/tehnika
gvaš 
  • 2
Ukupno: 11