Povezani zapisi:

Naziv
papir, koža na dasci
Koncept
Tablica materijala izrade
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 8
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-007334 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Officium Rakoczianum, oder: Rakoczianisches Gebett-Buch...Graetz...Verleg Antonii Carl Prugmayr, 1765.
Podgrupa predmeta
molitvenik 
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Graz 
Godina nastanka:
1765
Stoljeće nastanka:
18
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Widmanstätterische Erben 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
17
Širina 1 (cm)
10.5
Opis predmeta
Officium Rakoczianum, oder Rakoczianisches Gebett-Buch..., Graz, verlegts Antoni Carl Pruggmayr, Gedruckt bey den Widmanstratteris. Erben 1765. Molitvenik je uvezan u korice od drva i smeđe kože s utisnutim pozlaćenim ornamentom na obje strane i na hrptu. Ornament čine stilizirani listovi palmete i granatna jabuka u uglovima. Spojni listovi od marmoriranog papira.
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016960/3 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Breviarvm romanvm slavonicum idiomate... Časoslov rimskii slavinskim ezikom...1688.
Grupa predmeta
knjiga 
Podgrupa predmeta
glagoljske liturgijske knjige 
Materijal izrade
papir, koža, ljepenka papir, koža na dasci 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Rim 
Godina nastanka:
1688
Stoljeće nastanka:
17
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
20.5
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Časoslov rimskii slavinskim ezikom...Izdanje Levakovićeva časoslova iz 1648. priredio Ivan Paštrić, profesor dogmatike . Tiskano u Rimu 1688. u Sacra Congregatione de Propaganda Fide.
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016960/1 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Breviarivm romanvm slavonico idiomate...Romae, Typis et Imensis Sac. Cong. de Propag. Fide, MDCLXXXVIII
Grupa predmeta
knjiga 
Podgrupa predmeta
glagoljske liturgijske knjige 
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Rim 
Godina nastanka:
1688
Stoljeće nastanka:
17
Autor (osoba)
Paštrić, Ivan (priredio) 
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Sacra Congregazione de Propaganda Fide 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
20
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Breviarium Romanum slavonico idiomate, 1688. Prijevod: Časoslov rimskii slavinskim jezikom...1688. 42 nepaginirana lista, 900 stranica glagoljske paginacije , 149 str. rimske paginacije, 5 nepaginiranih stranica.Tekst priredio Ivan Paštrić, zapravo je riječ o drugom izdanju Levakovićeva Časoslova iz 1648. godine Uvez : tamnosmeđa koža na dasci, utisnute trostruke ravne crte romb unutar manje i veće pačetvorine. Okov na prednjim i stražnjim koricama po četiri mala tokarena dugmeta od mjedi. Hrbat odijeljen s pet rebara. Uvez znatno oštećen. Nedostaju spone od kože i mjedi. Nedostaje od teksta : 89 - 90 str. glagoljske paginacije (preostao mali fragment) , 783-784, 847-848.
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043438 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Evanđelje
Materijal izrade
mjed, okovi papir, koža na dasci 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Moskva 
Godina nastanka:
1798
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
35
Širina 1 (cm)
22.5
Opis predmeta
Rukopisna knjiga. Tamnosmeđi kožni uvez na drvenoj dasci sa prizorima iz Kristovog života u medaljonima i bordurom otisnutom u slijepom tisku (Blindrucku) na koricama.
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043420 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Der Vergnuegte Mensch oder Anweisung zur Germuets - Ruh... Scweidnitz, gedruckt bey Johann Christian Mueller, 1723
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Poljska 
Grad nastanka
Swidnica 
Godina nastanka:
1723
Stoljeće nastanka:
18
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Johann Christian Muller 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
17
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Der Vergnuegte Mensch oder Anweisung zur Gemuets - Ruh, aus dem Franzoesischen des Herren P. de la Serre ins Teutsche uebersetz von Gottf.(ied) Benjamin Hancken, Swidnica, 1723; 248. pag.str. Uvez od drva presvučenog tamnosmeđom kožom, bogato ornamentiran u zlatotisku. Ukras se sastoji od središnjeg uspravnog pravokutnog polja, s upisanim rombom i široke bordure sastavljene od stiliziranih voluta, koja ga okružuje. Unutar romba nalazi se amblem (sidro oko kojeg je ovijena zmija), a duž njegovih rubova bordura sačinjena od stiliziranih vitica. Hrbat podijeljen na sedam polja sa stiliziranim ornamentom u zlatotisku. Knjiga ima svoj kartonski etui presvučen kožom.
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043415 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Breviarium Romanum ex decreto, Pars aestiva, Venetiis, Typographia Balloniana, MDCCXCV
Grupa predmeta
brevijar 
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Venecija 
Godina nastanka:
1795
Stoljeće nastanka:
18
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Typographia Balleoniana 
Visina 1 (cm)
24.4
Širina 1 (cm)
16.8
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043410 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Cooncilii Tridentini......Pars Hiemalis, Venetiis, ex Typhographia Balleontiana, MDCCXCV
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Venecija 
Godina nastanka:
1795
Stoljeće nastanka:
18
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Typographia Balleoniana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
24.7
Širina 1 (cm)
17.2
Opis predmeta
Breviarium Romanum ex decreto.....Pars hiemalis, Venecija, 1795; XV; 640; CCVIII; 96; 8 pag.str.; bakrorez Carla Orsolinija Uvez od drva presvučen kožom.
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043409 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Cooncilii Tridentini......Pars Autumnalis, Venetiis, ex Typhographia Balleontiana, MDCCXCV
Materijal izrade
papir, koža na dasci 
Država nastanka
Italija 
Grad nastanka
Venecija 
Godina nastanka:
1795
Stoljeće nastanka:
18
Autorska radionica (proizvođač)
(tisak) Typographia Balleoniana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
24.7
Širina 1 (cm)
17.2
Opis predmeta
Breviarium Romanum ex decreto.....Pars autumnalis, Venecija, 1795; XXXVIII; 580; CC; 12 pag.str. Uvez od drva presvučen kožom
Ukupno: 8