Povezani zapisi:

Ukupno: 30
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004597 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Ivan Krstitelj
Materijal izrade
svila pergamena čipka 
Država nastanka
Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21
Širina 1 (cm)
15
Opis predmeta
Sličica sv. Ivana Krstitelja, guache na pergameni. Svetac s modrim plaštem i štapom u ruci, pred njim janje. Dolje natpis: S. Ioanne Bapa. Slika opšivena sa srebrnim bortama a naokolo vitica od srebrnih žica i šljokica. Na 8 mjesta relikvije okružene bijelim perlama, s natpisima svetaca. Pozadina je crvena svila, a na stranama okvira srebrna čipka. U savremenom okviru pod staklom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-007499 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Janje i zastava
Materijal izrade
papir mjed svila vosak žica 
Država nastanka
Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
20
Širina 1 (cm)
17
Opis predmeta
Relikvijar, osmostran. Na podlogi od papira i bijele svile je u sredini voštani ovalni medaljon sa Janjetom i zastavom. Okolo medaljona ukras od pet pozlaćenih mjedenih nabranih uskih pruga. Naokolo svega su našiveni veliki cvijetovi i listovi od pozlaćene žice. Gore i dolje u cvijetu su relikvije nekog sveca.
Tehnika izrade
pozlaćivanje 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004636 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Norbert
Materijal izrade
papir vosak žica 
Država nastanka
Austrija (?) 
Stoljeće nastanka:
18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
34
Širina 1 (cm)
30
Opis predmeta
Relikvijar s ovalnim voštanim reljefnim medaljonima. Svaki medaljon okružen sa zlatnim i srebrnim bortama. U srednjem je sv. Norbert s biskupskim štapom u ruci. Uokolo njega pozlaćena čipka i pozlaćena borta kroz koju provučena papirnata vrpca na kojoj napisi: CLEM. MAX. X. PONT. S. NORBERTUS PUNT. CAN. PRAEM. ARC. MAGD. Na ostalim medaljonima su svetački prizori. Između njih je cvijeće i lišće od srebrnih žica.
Tehnika izrade
pozlata posrebreno čipka 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004639 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Ivan Nepomuk
Materijal izrade
svila pergamena žica perlice 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
23
Širina 1 (cm)
16
Opis predmeta
Sličica sv. Ivana Nepomuka, gouache na pergameni. Svetac leži mrtav na vodi s križem u ruci, oko glave zvijezdice, u pozadini most i grad, a na nebu 2 male anđeoske glavice gledaju u njega. Dolje natpis na bijelom polju sa zlatnim slovima: S. Joannes Nepomocenz. Oko sličice srebrna borta i vitica lišća i cvijeća od srebrnih žica. U njemu na 8 mjesta relikvije okružene bijelim perlama, s natpisima. Pozadina crvena svila a po stranama okvira srebrna čipka. U okviru pod staklom.
Tehnika izrade
posrebrivanje gvaš 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004683 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Franjo Ksaverski
Materijal izrade
papir pergamena žica perlice 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
10
Širina 1 (cm)
7
Opis predmeta
Sličica sv. Franje Ksaverskog. Svetac sjedi na podu pred kolibom u crnoj halji sa smeđom pelerinom, u desnoj ruci križ, kraj njega knjiga. U oblacima zrake i trokut s 4 hcrvena hebrejska slova. U pozadini more i modro nebo. Dolje natpis S. FRANCISCUS "XAVE". Uokolo borte od posrebrene i pozlaćene žice, u uglovima relikvije sa natpisima, između njih ukras od pozlaćenih i srebrnih žica s raznobojnim perlama.
Tehnika izrade
pozlaćivanje posrebrivanje gvaš 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004632 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Dijete Isus
Materijal izrade
vosak žica brokat 
Država nastanka
Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21
Širina 1 (cm)
14
Opis predmeta
Kipić Isusa djeteta s relikvijama; od voska; obojen, s ornamentiranom haljinom i pozlaćenom krunom na glavi. Oko njega ornamenti od pozlaćenih i srebrnih žica i raznobojnih staklenih dragulja. Kipić stoji na postamentu presvućenom brokatom i bijelim platnom s čipkom. U kutevima relikvije; nad njima natpis na uskoj papirnatoj vrpci. U okviru pod staklom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
bojenje pozlata 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-007118 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Madona s nagnutom glavom
Materijal izrade
posrebrena žica pozlaćena žica relikvije 
Država nastanka
Njemačka 
Regija nastanka
Bavarska 
Grad nastanka
Landshut 
Stoljeće nastanka:
sredina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
34.5
Visina 2 (cm)
29
Širina 1 (cm)
26
Širina 2 (cm)
21.8
Opis predmeta
Votivna sličica Majke Božje u dubokoj rami. Djelomično vezena sa žanilijom i pozlaćenom žicom, a lice sa sivim velom naslikano (uljem na papiru). Poprsje Majke Božje s malo naprijed naklonjenom glavom. Na glavi modar plašt sa pozlaćenim bortama i pozlaćena kruna. Pozadina ljubičasta. Nad Majkom Božjom draperija smeđeg zastora. Naokolo su među cvijećem od pozlaćene i srebrne žice moći raznih svetaca sa napisima. Na pobočnim stranama je bogato vezivo od srebrne žice na modroj svili. U okviru pod staklom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
vezivo tempera na pergameni zlatovez 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-007462 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Marija s Isusom
Materijal izrade
vosak relikvije svetaca i mučenika ukras od raznog materijala 
Država nastanka
Austrija ili Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21.5
Širina 1 (cm)
21
Opis predmeta
Reljefno poprsje Majke Božje sa malim Isusom, od voska, obojeno. M. B. sjedi u crvenoj haljini i modrom plaštu i doji Isusa. Uokolo nje su zrake od pozlaćene tančice i cvijeće izrađeno od pozlaćene i srebrne žice, svile i raznobojnih perla. Pozadina je tkanina od srebrne žice. U savremenom drvenom rezbarenom okviru koji je bio pozlaćen, gore sa nastavkom na proboj: volute i lišće, ali najgornji dio manjka (odbijen).
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
obojeni voštani reljef 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002828 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Marija Lauretanska
Materijal izrade
vosak žica umjetno cvijeće pozlaćen okvir 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
43
Širina 1 (cm)
34
Opis predmeta
Relikvijar u pozlaćenom okviru. U sredini voštani medaljon s likom sv. Marije Lauretanske na plavoj pozadini sa žutim zvjezdicama; unaokolo natpis: SANCTA . MARIA LAVRETANA . ORA . PRO . NOB; ispod je tekst: PIVS VI . PONT . MAX . AN . IVB .Uokolo relikvije svetaca i mučenika s natpisima imena okruženo ukrasom od raznoliko oblikovane pozlaćene žice i lamela; latice cvijeća obavijene svilenim nitima, umetnuta fasetirana raznobojna stakla.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozlaćivanje 
10
thumb
Inventarna oznaka
MUO-008799 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Motiv Srca Isusovog s relikvijom sv. Amancija
Materijal izrade
svila titranke pozlaćena nit relikvija sv. Amancia mučenika 
Država nastanka
Austrija ili Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
sredina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
27
Visina 2 (cm)
23.5
Širina 1 (cm)
21
Širina 2 (cm)
17.5
Opis predmeta
Vezivo na svili, u drvenom rezbarenom pozlaćenom okviru. Vezivo je izvedeno šarenim svilenim nitima, srmom, pozlaćenom žicom, bouillonom i šljokicama. U sredini je ovalni medaljon: na modroj svili simbol Srca Isusova sa križem u plamenu, trnovom krunom i zlatnim zrakama. Naokolo je n bijeloj svili izvezen vrpčasti, školjksti i stilizirani lisni ornament, u kojega su s gornje strane ušivene moći sa napisom na dvjema sitnim trakama pergamene : "S. Amandae Martyris". Oko spomenutog ornamenta izvezeno je (većinom svilenim nitima) naturalističko cvijeće. Naokolo je prišivena sitna čipka od pozlaćene žice. Drveni okvir imade dosta duboki prostor za tu sliku, koja je pod staklom. Rezbaren je čitav s motivima rocaille i dobro pozlaćen. Ponešto je oštećen. Vezivo je vrlo dobro sačuvano, tek modri medaljon imade mrlje.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
vezivo na svili 
Ukupno: 30