Povezani zapisi:

Ukupno: 9
1
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016374 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Država nastanka
Poljska ili Ukrajina 
Godina nastanka:
1782. – 1783
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
21.2
Širina 1 (cm)
14.4
Opis predmeta
Ploča u obliku ispupčenog štita, u sredini je graviran hebrejski natpis donatorau kartuši.Na rubu u reljefu C voluta i cvijetni ukrasi. U gornjem dijelu aplicirana keter TORA ( kruna Tore) s cvijećem na vrhu, pridržavana od dva lava. U donjem dijelustupovi JAHIN i BOAZ flankirani apliciranimcvijećem. Iznad stupova jeperforirana traka u obliku galerijice na kojoj sjedi jelen, flankiran s dva lava. Jelen je simbol izraelskog naroda odnosnobogobojaznog Židova, a lav je simbolplemena JUDA i čuvar Božjeg zakona. Natpis - prijevod: obilje želja ushitilo meje, želju moga muža unaprijedilasam,odlučeno je. Bože, usliši molitvu moju, pogledaj velikodušnošću moj spas, rasvijetli oči trajno i vidjet ću tvoju slavu....duh spasenja pošalji,amen.Sara Rebeka žena rabi Nenoha (iz Riše?). Repunca za Lavov 1806/7, nejasan majstorski u trolistu RWP.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
cizeliranje pozlaćivanje iskucavanje graviranje 
2
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016376 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Berlin 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
24.7
Duljina ili dubina 1 (cm)
67
Opis predmeta
U sredini ploče mrežasti ukras, na sjecištima linija četverolisni cvijetići. Flankiraju ga stupovi JAHIN i BOAZ. Na vanjskom rubu je krošnja palme flankirana sdvije vaze s cvijećem, lisnatim ukrasima i S volutama.Aplikacije: dva uzdignutalava pridržavaju krunu TORE (keter Tora) i tablice DEKALOGA s početnim riječimazapovjedi. Po jedna gravirana kruna na svakoj tablici, vjerojatno kruna svećenstva (keter Kehuna) i kruna kraljevstva (keterMalhut). Ispod DEKALOGA spremnica zatablice s nazivima praznika. Sačuvanedvije tablice: PESAH ( Šavuot i Sukot) Šemini aceret). Sedam rupica za privjeske. Sačuvana tri ovalna privjeska, uokvirenavijencima od lišća, te početak lančića 4. privjeska.Žigovi Berlina 18 == 19 st.,majstorski IAG u položenom ovalu.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje iskucavanje graviranje 
3
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016375 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Država nastanka
Austrija 
Grad nastanka
Beč 
Godina nastanka:
oko 1830
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
32.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
61
Opis predmeta
U sredini ploče DEKALOG s početnim rječima zapovjedi, okružen vjencemcvijeća i flankiran stupovima JAHIN i BOAZ. Na stupovima jedna posuda s plamenom, ispod DEKALOGA spremnica za tablice s nazivom praznika, okružena ukrasom od vitica i voluta, flankirana s 2 ukrasa od konforntiranih voluta iškoljkastih ukrasa. Sačuvanesu tri ispisane tablice (za Šabat, Šaloš Regalim)tj. tri praznika hodočašća,(PESAH, ŠAVUOT, i SUKOT) i Roš hašana. Četvrta tablica je neispisana, ali s dva žiga. Na vrhu ploče je kruna TORE (keterTORA) od koje se oko cijele ploče spušta ukras od voluta i vitica.Žigovi za Beč oko 1830, majstorski AW u položenom pravokutniku.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje graviranje 
4
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016373 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
pozlata srebro 
Grad nastanka
Berlin 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
16.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
47
Opis predmeta
Ploča s mrežastim ukrasom, četiri točkice u svakoj četvorini. U vrhuvezanke s cvijetom, ispod kojeg se konkavnim linijama račvaju simetrično dvije lisnate grančice s cvijetom na kraju, stupovi JAHIN i BOAZ. Duž ruba Svolute i lisnati ukras.Aplicirani pozlaćeni lavovi podržavaju pozlaćenu krunu TORE (keter Tora) i tablice DEKALOGA s početnim riječima zapovjedi i jednom krunom na svakoj tablici (tosu vjerojatno krune svećenstva (keter Kehuna) i krune kraljevstva (keter Malhut). Lav je simbol plemena JUDA i čuvarbožjeg zakona. Ispod DEKALOGA je spremnicaza tablice s nazivima praznika(tablice nedostaju). Tri su rupice za privjeske, koji nedostaju. Žigovi zaBerlin sa slovom H, majstorski CV (Carl Vogel) u položenom pravokutniku.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje graviranje tiještenje 
5
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016372 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Godina nastanka:
1645. – 1646
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
13.8
Širina 1 (cm)
12.3
Opis predmeta
Pačetvorinasta pločica s lučnim zaoblenjem u gornjem dijelu. Keter TORA (kruna Tore) iznad izbočene table s natpisom donatora na hebrejskom jeziku. Na rubu vitičasti biljni ornament s 2 cvijeta. Nedostaje lančić za vješanje. Natpis - prijevod: ovo jedarovao gospodin rabin Abraham sin gospodinaGeršona za svoju kćerku gospođu Saru (koju Bog neka sačuva za dobru sreću).
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje graviranje 
6
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016371 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
19. st. – 20
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
28.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
43
Opis predmeta
Gornji dio ploče nepravilna oblika, ispunjen asimetrično raspoređenimukrasima (C volutama, viticama koji okružuju dva uzdignuta lava, koji pridržavaju heraldički (kneževski) plašt s tablicama DEKALOGA bez natpisa. Iznad ukrasa je kruna TORE (keter Tora). U donjem dijelu su stupovi JAHIN i BOAZ povezani sedlastim lukoms ukucanim ovalima kao ukrasom.Između stupova je hebrejski natpis: Blagoslov TORE ( birkat ha Tora). Bez uvoda (prva dva reda), blagoslov sadrži četrdesetak riječi. 40 dana boravka Mojsija na Sinaju. Primjedba; više slova napisano defektno. Žig: uvozni Beča od 1925, kulas kruništem, R u okviru (nerazjašnjena).
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje 
7
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016370 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Grad nastanka
Kopenhagen 
Godina nastanka:
1831. – 1840
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
19
Duljina ili dubina 1 (cm)
42.6
Opis predmeta
Ploča u obliku kvadrata, iznad kojeg se uzdiže trostruki luk. Dva uzdignuta lava, repovi prelaze u vitice loze s grozdovima, pridržavaju tabliceDEKALOGA na kojima brojevi simboliziraju pojedine zapovjedi. Iznad tablicaje kruna TORE (keter Tora), iznad koje je natpis u kraticama.Lavovi stojena lučnoj konstrukciji koja uokviruje 7 simbola u krugovima, okruženim vitičastim ukrasom odnosno tordiranimužetom. Simboli: kruna Tore, sedmokraki svijećnjak, ŠOFAR HOŠEN (naprsnik prvosvećenika),ruke svećenika koji blagosljivlja s heksagramom,čaša za blagoslov nad vinom ?, neidentificirani simbols heksagramom. Lav je simbol plemena JUDA i čuvarbožjeg zakona.Loza je simbol mesije odnosno Izraele. Skupinu simbola flankiraju2 uspravne palminegrančice. U gornjem rubnom dijelu ploče povlači se traka sa stilizilanim floralnim ukrasom obrubljena tordiranim užetom.Ispod trake su stupovi JAHIN iBOAZ.Privjesci su 5 zvončića, koji vjerojatno simboliziraju zvončiće narubu ogtača prvosvećenika. Hebrejska slova
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
graviranje tiještenje 
8
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016369 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Njemačka 
Grad nastanka
Berlin 
Stoljeće nastanka:
početak 19
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
50
Širina 1 (cm)
17.8
Opis predmeta
U sredini ploče mrežasti ukras. Na sječistima linije, četverolisni cvijetići. Flankiraju ga stupovi JAHIN i BOAZ.Na vanjskom rubu je krošnja palme u obliku kupole, flankirana s 2 vaze za cvijeće, te lisnati ukrasi i S volute. Aplikacije: dva uzdignuta okrunjena lava pridržavaju DEKALOG s početnim riječima zapovjedi i krunu TORE (keter TORA). Po jedna gravirana krunana svakoj tablici, vjerojatno kruna svećenstva (keter KEHUN)i kruna kraljevstva (keter MALHUT). Kruna i Dekalogsu pozlaćeni, kod lavova samo kruna, glava i griva. Ispod Dekaloga spremnice zatablice s nazivima praznika: ŠABAT ( Šabat roš hodeš), PESAH (Savout Sukot) ŠEMINI ACERET, ROŠ HAŠANA (Jom kipur). 3 rupice za privjeske, koji nedostaju . Žig Berlina sa slovm K A, ukrugu majstorski WB.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
lijevanje iskucavanje graviranje 
9
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016368 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
tas 
Grupa predmeta
tas 
Podgrupa predmeta
štit Tore 
Materijal izrade
srebro 
Regija nastanka
Europa, srednja 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
31
Duljina ili dubina 1 (cm)
92
Opis predmeta
Ploča u obliku grba s heraldičkim (kneževskim) ogrtačem. Dva uspravnalava stojena bazama stupova JAHIN i BOAZ i pridržavaju krunu TORE (keterTore) i tablice DEKALOGA s početnim riječima pojedinih zapovjedi. Lav je simbol plemena JUDA i čuvar Božjeg zakona. Ispod DEKALOGA je spremnica za tablice s naslovima praznika (sačuvana samo tablica za JOM KIPUR - ŠEMINI ACERET). Uz rub donjeg dijela ploče roccaill ukrasi, cvjetna mreža. Jedan većii dva manja privjeska u obliku medaljona ukrašeno vezankom ifestonima, s hebrejskim natpisima. 1. Srednji privjesak: ponovljeni zakon 4.44 i ligaturaLAMED-PE-GOK kao upozorenje da slova označena titlama daju židovsku godinupo malom računu.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje graviranje 
Ukupno: 9