Povezani zapisi:

 
Ukupno: 43
21
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016414 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
hadas 
Grupa predmeta
hadas 
Podgrupa predmeta
besamim kutija za mirise 
Materijal izrade
srebro 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Petrograd 
Godina nastanka:
1875
Autor (osoba)
Filander, Samuel Zacharias 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15.8
Širina 1 (cm)
4.7
Opis predmeta
Toranj u obliku kaleža sa zvonolikim poklopcem, koničnim krovištem izastavicom na vrhu,stoji na okrugloj nožici s prstenastim nodusom na trostepenastoj okruglojpovišenoj bazi.Oko baze kontinuirana valovita cikcak linija.Na tornju graviranii cizelirani floralni ukrasi.Zastavica u obliku vrlostilizirane glave morske nemani, vjerojatno Livjatana.Žigovi:Stilizirani dvoglavi orao (dvaput), mjajstorski SF (Samuel Zacharis Filander) Petrograd3.četvr.19.st.nepoznatog kontrolora iz1875.,finoće srebra (84) u Rusiji 4.četvr.19.st.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
cizeliranje graviranje strojno kovanje 
22
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016401 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
hadas 
Grupa predmeta
hadas 
Podgrupa predmeta
besamim kutija za mirise 
Materijal izrade
srebra legura 
Država nastanka
Rusija 
Stoljeće nastanka:
19. st. – 20
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
14.1
Promjer 1 (cm)
4.4
Opis predmeta
Trokatni okrugli toranj s s peterostepenastim krovom (koplje i zastavica nedostaju) na stalku,koji čine 3 ribe na trostepenastoj okrugloj glatkoj bazi. Najdonjikat valjkastog oblika ukrašen velikim cvjetovima na proboj. Ograda najdonje galerije ukrašena nizom isprepletenih traka u obliku parabola.Srednji kat zvonolikog oblika ukrašen na proboj suncokretima na kojimasjede po 2 goluba odnosno orao.Golub je simbol ljepote,nevinosti i čistoće.Izrael se uspoređuje s golubom.Oraoje zamišljen kao božanska ptica.Ograda srednje galerije sastoji se od listolikih stupića povezanih lukovima. Najgornji kat se širi prema gore u obliku trube.Nasredini ima galeriju, s ogradom od stupića povezanih ukrasima u obliku mjesečevog srpa.U gornjem dijelu kata 3 otvora kroz koje vere golubovi,simbolika riba nastalku vjerojatnoje u vezi s mesijanskim vremenom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
na proboj 
23
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016400 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
hadas 
Grupa predmeta
hadas 
Podgrupa predmeta
besamim kutija za mirise 
Materijal izrade
srebro 
Država nastanka
Rusija 
Stoljeće nastanka:
19. st. – 20
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
15
Promjer 1 (cm)
3.2
Opis predmeta
Valjasti tornjić, s plaštem, graviranim ukrasom nalik na šahovsku tablu, kupoloms rupicama za izlaz mirisa i zastavicom na vrhu.Stalak od tri žice, uvijene i spojene na sredini malim prstenom, ukrašene motivom tordiranog užeta, na okruglojbazi u obliku prstena, ukrašenog nizom naizmjenično vertikalnih i horizontalnihugraviranih crtica.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
graviranje na proboj 
24
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016383 
Naziv zbirke
Metal 
Naziv podzbirke
JUDAICA 
Književni naziv
jad 
Grupa predmeta
jad 
Podgrupa predmeta
kazalo Tore 
Materijal izrade
srebro djelomična pozlata 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Moskva 
Godina nastanka:
oko 1880
Autorska radionica (proizvođač)
neidentificirana 
Broj komada
1
Širina 1 (cm)
3.5
Duljina ili dubina 1 (cm)
50.5
Opis predmeta
Poseban tip jada (reprezentativan) s prstenom na kažiprstu i ukrašenom manšetom.Jad se simbolično tumači kao ruka kralja Salamona,koja ukazujeput.Kraljevska ruka je u rukavici (pozlaćenoj). Rukav bez ukrasa ima plastičnu pozlaćenu manšetu,ukrašenutrokutastim ukrasima i kružnom lisnatom grančicom. Iznad rukava je prsten s floralnim ukrasom, na koje se nadovezuje balustrada ukrašena lišćem akantusa. Na vrhu je kakadu, koji nosi kariku, zakoju je pričvršćen lanac s dvostrukimkarikama. Žigovi Moskve oko 1880, dvanejasna žiga.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
iskucavanje graviranje 
25
thumb
Inventarna oznaka
MUO-043438 
Naziv zbirke
Tiskarstvo i knjigoveštvo 
Književni naziv
knjiga 
Naslov predmeta
Evanđelje
Materijal izrade
mjed, okovi papir, koža na dasci 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Moskva 
Godina nastanka:
1798
Stoljeće nastanka:
19
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
35
Širina 1 (cm)
22.5
Opis predmeta
Rukopisna knjiga. Tamnosmeđi kožni uvez na drvenoj dasci sa prizorima iz Kristovog života u medaljonima i bordurom otisnutom u slijepom tisku (Blindrucku) na koricama.
26
thumb
Inventarna oznaka
MUO-022389 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
plakat 
Dodatak nazivu
za izložbu 
Naslov predmeta
FOTO 150
Grupa predmeta
plakat 
Podgrupa predmeta
za izložbu 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Rusija 
Grad nastanka
Moskva 
Godina nastanka:
1990
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
98
Širina 1 (cm)
68.5
Opis predmeta
Grafičko rješenje: koncentrični bijeli krugovi, u bijelom okviru (uzrubove plakata), crna (lijevo plava) podloga, tekst bijelim, odnosno crnimslovima. Na poleđini isto rješenje, u kombinaciji crno-bijelog, te tiska plave, crvene i žute.
Tehnika izrade
offset 
27
thumb
Inventarna oznaka
MUO-023229 
Naziv zbirke
Grafički dizajn 
Književni naziv
novčanica 
Grupa predmeta
novčanica 
Materijal izrade
papir 
Država nastanka
Rusija 
Godina nastanka:
1912
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
12.6
Širina 1 (cm)
27.1
Opis predmeta
Avers: tisak plave: dekorativni ornamentalni okvir, lijevo u medaljonu muški portret, desno ženski lik sa žezlom. Revers: zelena pwodloga, 2 ornamentalna okviras grbom, tekstom, nominalom i godinom, između njih tekst;tisak zelene, crvene iplave.
Tehnika izrade
tisak 
28
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/302 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Zapregom po Rusiji
Materijal izrade
fotografija 
Država nastanka
Rusija 
Godina nastanka:
1905
Stoljeće nastanka:
20
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
6
Širina 1 (cm)
8.8
Opis predmeta
Ruska stepa s konjskom zapregom i dva muškarca na njoj. Fotografija nalijepljenana kartonski list u autorskom albumu Stjepana Erdödyja. Ispod fotografije rukopisom istog Stjepana Erdödyja podatci napisani tintom o vremenu, mjestu, odnosnonačinu snimanja.
Tehnika izrade
albumin 
29
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/301 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
S puta po Rusiji
Materijal izrade
fotografija 
Država nastanka
Rusija 
Godina nastanka:
1905
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
6.1
Širina 1 (cm)
8.9
Opis predmeta
Konjska zaprega i četiri muškarca u ravnici. Fotografija nalijepljenana kartonski list u autorskom albumu Stjepana Erdödyja. Ispod fotografijerukopisom istog Stjepana Erdödyja podatci napisani tintom o vremenu, mjestu, odnosno načinu snimanja.
Tehnika izrade
albumin 
30
thumb
Inventarna oznaka
MUO-044557/300 
Naziv zbirke
Fotografija - starija 
Književni naziv
fotografija 
Naslov predmeta
Muškarac s glavom soba
Materijal izrade
fotografija 
Država nastanka
Rusija 
Godina nastanka:
1905
Autor (osoba)
Erdödy, Stjepan 
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
8
Širina 1 (cm)
5.8
Opis predmeta
U zimskom eksterijeru stariji zabundani gospodin s čizmama i šeširomna glavi drži ispred sebe za rogove glavu soba. Fotografija nalijepljena nakartonski list uautorskom albumu Stjepana Erdödyja. Ispod fotografije rukopisom istog Stjepana Erdödyja podatci
Tehnika izrade
albumin 
Ukupno: 43