Povezani zapisi:

Naziv
žica
Getty (AAT)
300011063
Koncept
Tablica materijala izrade
 
Povezani zapisi
thumb
 
Ukupno: 71
51
thumb
Inventarna oznaka
MUO-005303 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Majka Božja
Materijal izrade
baršun svila žica lim 
Država nastanka
Austrija ili južna Njemačka 
Stoljeće nastanka:
18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
16
Širina 1 (cm)
115
Opis predmeta
Relikvijar, uokviren. U sredini sličica Majek Božje, lice je obojeni bakrotis, a modri plašt i haljina od svile i baršuna. Oko njene glave pozlaćene limene zrake. Na bijeloj vrpci napis: MONSTRATE ESSE MATREM. Okolo plastično aplicirani listići i cvjetići od pozlaćene i posrebrene žice. NA četiri strane relikvije.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozlaćivanje posrebrivanje 
52
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004619 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
posvetna slika 
Naslov predmeta
Madona s nagnutom glavom
Materijal izrade
platno svila žica 
Država nastanka
Njemačka 
Regija nastanka
Bavarska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
37.5
Visina 2 (cm)
30
Širina 1 (cm)
32
Širina 2 (cm)
25
Opis predmeta
Poprsje Majke Božje. Glava je naslikana temperom na pergameni, a sve ostalo su aplikacije od tkanine. Glava malo nagnuta na desno, gleda dolje. Haljina od zlatnog i bijelog brokata nabrana. Oko glave bijeli rubac od bijelog platna nabran, a preko svega plavi plašt od plavog damasta. Aplicirano na pozadinu os smeđe svile. Rubovi obšiveni zlatnom bortom. Oko glave zrakasti nimbus od pozlaćenih žica. Dolje na pergameni natpis sa smeđim i velikim crvenim slovima: "Monstrate Esse Matrem". U okviru pod staklom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
kolaž tempera na pergameni 
53
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004617 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
posvetna slika 
Naslov predmeta
Bogorodica s malim Isusom
Materijal izrade
tkanina svila žica 
Država nastanka
Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
34.5
Visina 2 (cm)
28
Širina 1 (cm)
26
Širina 2 (cm)
21
Opis predmeta
Sličica Majke Božje s Isusom na ruci. Lica i ruke ulje na platnu, a odijela su izrađena od pravih tkanina, svila i baršuna, našivana na pozadinu od smeđe svile. Haljina Majke Božje od žutog baršuna, Isusova od bijelog svilenog damasta, obje su nabrane. Plašt je od plave svile. Rubovi su opšiveni sa zlatnom i srebrnom bortom. Ispod nje na bijeloj tkanini napis smeđim slovima "Sta Maria Mater Boni Cosilii", opšiven zlatnom bortom. Oko nje na pozadini ornamenti našiveni od srebrnih i pozlaćenih žica i perla. U okviru pod staklom.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
vezenje ulje na platnu 
54
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004614 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Bogorodica
Materijal izrade
papir staklo žica čipka 
Država nastanka
Njemačka 
Regija nastanka
Bavarska (vjerojatno) 
Stoljeće nastanka:
sredina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
19.5
Širina 1 (cm)
16.5
Opis predmeta
Sličica Majke Božje u crvenoj haljini i bijelom i plavom plaštu. Glava malo nagnuta postrance, gleda dolje, oko glave nimbus. Pozadina svia. sličica uokvirena pozlaćenom čipkom i gajtanom. Oko nje cvijeće od pozlaćenih i svilenih niti sa staklenim draguljima. Između cvijeća 8 relikvija s bijelim papirnatim vrpcama na kojima natpisi. U okviru pod staklom. Pozadina crveni baršun.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
tempera na pergameni 
55
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004607 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Ambrozije
Materijal izrade
papir žica 
Država nastanka
Austrija (?) 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 17
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
27
Širina 1 (cm)
22
Opis predmeta
Sličica sv. Ambrozija. Sv. Ambrozije sjedi kraj stola, s plavim plaštom. Na stolu zatvorena knjiga na kojoj on drži ruku s perom i piše na papiru. Kraj toga modra biskupska kapa. Na ruku naslonjen biskupski štap, gore svjetlo u kojemu 4 anđelića. Pozadina modra, s košnicom od pčela. Sličica uokvirena pozlaćenom bortom, oko koje ornamenti od pozlaćenih i srebrnih žica. U ornamentima na 6 mjesta relikvije odijeljene uskim papirom s napisima. Ispod sličice napis: S. AMBROSIUS. U savremenom okviru ispod stakla kojemu rub iznutra ukrašen izrezanim i koloriranim bakrorezima na pozadini od staniola.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
tempera na papiru 
56
thumb
Inventarna oznaka
MUO-004605 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Sv. Augustin
Materijal izrade
pergamena žica 
Država nastanka
Austrija (?) 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 17
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
27
Širina 1 (cm)
21
Opis predmeta
Sličica Sv. Augustina, gvaš na pergameni. Sv. Augustin s bradom, u plavoj haljini s ružičastim plaštem. U desnoj ruci drži goruće srce, a u lijevoj biskupski štap. Sjedeći kraj stola na kojem je otvorena knjiga, gleda gore u svijetlo u kojemu su 4 mala anđelića. Pozadina modro nebo. Slika uokvirena, s pozlaćenom bortom i ukrasom od pozlaćenih i srebrnih žica. Na 6 mjesta relikvije okružene uskim papirom na kojemu je sitni natpis. Ispod sličice natpis: S. Augustinus.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
gvaš 
57
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002715 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
pobožna slika 
Naslov predmeta
Sv. Josip s Isusom
Materijal izrade
svila pergamena žica 
Država nastanka
Austrija ili Hrvatska 
Stilsko razdoblje
barok 
Stoljeće nastanka:
prva polovina 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
48.5
Širina 1 (cm)
31
Opis predmeta
Četverostrana sličica sv. Josipa, akvarel na pergamenu. Sv. Josip u zelenkastoj haljini zaogrnut svijetlo smeđim plaštom sjedi kod stola. Na stolu je modar jastuk s kitom, a na njemu sjedi mali Isus kojeg sv. Josip drži na ruci oslonjenoj na stol. Isus prima jabuku sa listom što mu je sv. Jospi pruža.Pozadina modra, u desnom kutu gore 2 anđeoske glavice sa krilima. Dolje u crnom uskom polju napis: S. IOSEPHUS. Naokolo vezivo: na bijeloj svili svilom vezene grančice sa cvijetovima i lističima te ukrasni detalji od pozlaćene i posrebrene žice. Naokolo veziva našivena čipka od pozlaćene žice. Sve zajedno u drvenom, pozlaćenom okviru rezbarenom na proboj. Lijevo i desno se zavija uski list iz kojega opet izlazi drugi i zavija se na drugu stranu. Tako se ponavlja 4 puta i gore se u sredini sastaju i spajaju palmetom. Rama lijepo pozlaćena.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozlata apliciranje akvarel na pergameni rezbareni okvir vezivo na svili 
58
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002713 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Papa Inocent XII s relikvijama sv. Marcelina i sv. Peregrina
Materijal izrade
staklo vosak žica 
Država nastanka
Austrija ili Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 17
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
45
Širina 1 (cm)
38
Opis predmeta
Relikvijar u crnom drvenom okviru s tri pozlaćene pruge uokolo. U okviru relikvije sv. Marcelina i sv. Peregrina, a preko njih papirnata vrpca s natpisom. U sredini voštani ovalni medaljon s reljefnim likom pape Inocenta XII kao sveca, gore Majka Božja, a dolje janje. U svakom kutu veći cvijet od pozlaćenih i posrebrenih žica sa zelenim staklenim draguljima u sredini. Sav ostali prostor ispunjen sitnim cvijećem od pozlaćene i posrebrene žice sa crvenim staklenim perlama.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozlaćivanje posrebrivanje 
59
thumb
Inventarna oznaka
MUO-002712 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
relikvijar 
Naslov predmeta
Papa Inocent XII s relikvijama sv. Teodora i sv. Bonifacija
Materijal izrade
staklo vosak žica 
Država nastanka
Austrija ili Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
druga polovina 17
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
45
Širina 1 (cm)
38
Opis predmeta
Relikvijar u crnom drvenom okviru s tri pozlaćene pruge uokolo. U okviru relikvije sv. Teodora i sv. Bonifacija, a preko njih papirnata vrpca s natpisom. U sredini voštani ovalni medaljon s reljefnim likom pape Inocenta XII, a gore i dolje nešto manji voštani medaljoni sa svetačkim prizorima. U svakom kutu veći cvijet od pozlaćenih i posrebrenih žica sa zelenim staklenim draguljima u sredini. Sav ostali prostor ispunjen sitnim cvijećem od pozlaćene i posrebrene žice sa crvenim staklenim perlama.
Ključne riječi
stalni postav 1995 
Tehnika izrade
pozlaćivanje posrebrivanje 
60
thumb
Inventarna oznaka
MUO-016279 
Naziv zbirke
Devocionalije 
Naziv podzbirke
DEVOCIONALIJE 
Književni naziv
posvetna slika 
Naslov predmeta
Srce Marijino
Materijal izrade
vosak žica perlice 
Država nastanka
Hrvatska 
Stoljeće nastanka:
kraj 18
Broj komada
1
Visina 1 (cm)
24
Širina 1 (cm)
11
Opis predmeta
Pobožna slika s motivom Srca Marijinog i ukrasom od pozlaćene i posrebrene žice i perlica. Centralno smješten lik (do bedara) Marije od plavo i ružičasto obojenog voska na nimbusu od pozlaćene metalne folije okružen plastičnim cvijetnim i ukrasom od žice, bijelih perlica, listića od svilenih niti. Sve je uloženo u drveni crno obojen okvir uz čiji unutarnji rub je priljepljena pozlaćena papirnata traka.
Izložbe
1979/02, "Sakralna umjetnost iz fundusa MUO", MUO, Zagreb, 1979. 
Tehnika izrade
pozlaćivanje bojanje 
Ukupno: 71